Ochrona środowiska dla inżynierów

 Szanowni CZYTELNICY, zmiana numeru telefonu w Dziale Dziecięcym FILII-Dział Gromadzenia tel. 502 138 681

 

Ochrona środowiska dla inżynierów
piątek, 11-10-2019, 16:50

To unikatowe kompendium wiedzy z zakresu technologii inżynierskiej ochrony środowiska, napisane przez grono wybitnych polskich naukowców zajmujących się różnymi aspektami tego zagadnienia.

W publikacji tej dokonano połączenia:

- zagadnień prawnych, w tym: oceny oddziaływania na środowisko, zarządzania środowiskowego;

jak i:

- zagadnień technicznych: gospodarki odpadami, ochrony powietrza atmosferycznego, uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, ochrony powierzchni ziemi, jak i jej rekultywacji i remediacji, ochrony przed hałasem, jak i ochrony przed korozją.

Gatunek: