OUN, UPA i zagłada Żydów

 Zapraszamy na kiermasz książek popularnonaukowych w Filii Biblioteki na os. Różanym.

OUN, UPA i zagłada Żydów
wtorek, 06-02-2018, 15:36

 Książka pod redakcją Andrzeja A. Zięby to zbiór  artykułów.  Nie jest ona dziełem  wspólnym, lecz indywidualnymi, autorskimi pracami dwudziestu dwóch specjalistów z zakresu problematyki nacjonalizmu ukraińskiego i Holokaustu. Reprezentują one różne ujęcia, metodologie i punkty widzenia, gdyż zostały napisane przez autorów pochodzących z Izraela, Ukrainy, Polski, Rosji, Kanady, Niemiec, Szwecji, Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Ich autorzy mają rozmaite doświadczenia kulturowe, przynależą do różnych szkół historycznych, posiadają odmienne upodobania stylistyczne. Taki wielogłos był  zamiarem redakcji. Jednym kryterium doboru była erudycja i kompetencja autorów oraz ich oddanie prawdzie i sztuce pisarstwa historycznego. Nie ma w niej  tekstów jawnie propagandowych, stąd czytelnik nie znajdzie tu publikacji współczesnych obrońców nacjonalizmu ukraińskiego. Nie ma też tekstów napastliwych, o charakterze antyukraińskim.

Gatunek: