Portfel inwestycyjny

 

Portfel inwestycyjny
poniedziałek, 11-04-2016, 12:41
nowość wydawnicza

Portfel inwestycyjny, klasyczny i alternatywny. Metody oceny/ Ostrowska Elżbieta
Najnowsze wydanie książki zostało rozszerzone o zagadnienia związane z metodyką oceny portfela dotyczące:

  •     analizy behawioralnej i behawioralnego portfela inwestycyjnego
  •     benchmarków – wielokryterialna klasyfikacja i zastosowanie w ocenie portfela
  •     strategii selekcji spółek do portfela (inwestowanie w wartość lub wzrost)
  •     dylematów dochodowości i efektywności i efektywności w zarządzaniu portfelem
  •     przykładów różnych rzeczywistych wydarzeń, które miały wpływ na zarządzanie wartością

 

Gatunek: