Prawo dla ratowników medycznych

 Szanowni CZYTELNICY, zmiana numeru telefonu w Dziale Dziecięcym FILII-Dział Gromadzenia tel. 502 138 681

 

Prawo dla ratowników medycznych
środa, 11-09-2019, 14:14

Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze aspekty prawne wykonywania zawodu ratownika medycznego w Polsce.

Drugie wydanie uwzględnia m.in. szereg istotnych zmian prawa dotyczących systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zawodu ratownika medycznego, uchwalonych w 2018 roku.

Posługując się przystępnym językiem autorka wskazuje m.in.:

• jakie są zasady prowadzenia działalności leczniczej w tym zakładania podmiotów leczniczych,

• jakie jednostki tworzą system PRM i jakie są ich zadania,

• jaki jest dopuszczalny zakres czynności zawodowych ratownika medycznego,

• gdzie poza systemem PRM ratownik może wykonywać swój zawód,

• jakie są ustawowe zasady wykonywania zawodu ratownika medycznego, w tym realizacji praw pacjenta,

• jakie są zasady współpracy ratowników medycznych z pielęgniarkami systemu PRM,

• jakie są formy zatrudniania ratowników medycznych,

• jakie są rodzaje i zasady odpowiedzialności prawnej ratownika medycznego,

• jakie obowiązują zasady zabezpieczenia medycznego imprezy masowej.

Gatunek: