Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej

 Szanowni CZYTELNICY, zmiana numeru telefonu w Dziale Dziecięcym FILII-Introligatorni-Dział Gromadzenia tel. 502 138 681

 

Struktura polskiego rolnictwa na tle Unii Europejskiej
poniedziałek, 01-06-2020, 13:39

Struktury produkcyjne polskiego rolnictwa uległy w latach członkostwa Polski w Unii wyraźnej poprawie. Jednak równocześnie skala zmian była znacznie mniejsza niż w „starych" państwach unijnych: tam produkcja standardowa przeciętnego gospodarstwa zwiększyła się. Z danych  wynika, że niebezpiecznie rośnie różnica między siłą ekonomiczną polskich gospodarstw a gospodarstw wielu państw członkowskich, zwłaszcza tych znajdujących się w tej samej strefie klimatycznej,  co Polska. Przeciwdziałanie tej tendencji wymaga zatem jak najszybszej korekty obecnie prowadzonej polityki rolnej.
Książka zawiera analizy struktury polskiego rolnictwa, na podstawie których sformułowane zostały wnioski i rekomendacje dla polskiej polityki rolnej.

Gatunek: