Zachowaj trzeźwy umysł

Uwaga! W lipcu i sierpniu biblioteka będzie czynna od 9:00 do 17:00, w czwartki od 8:00 do 12:00.

Zachowaj trzeźwy umysł
środa, 09-05-2018, 15:18
Zachowaj trzeźwy umysł

W ramach  Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Filii  biblioteki przeprowadzono zajęcia zatytułowane Zachowaj trzeźwy umysł. Doświadczenie ubiegłych lat wskazywało, że najlepszą metodą pracy z młodzieżą będą warsztaty. Ciekawa forma zajęć przeprowadzonych przez Milenę Szuszkiewicz z Centrum Psychologii i Psychoterapii Victorium zainteresowała młodzież i zachęciła do udziału w rozmowie na temat uzależnienia od alkoholu, jego wpływu na organizm oraz na rodzinę osoby uzależnionej. Dzięki wsparciu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dzierżoniowie kolejna grupa młodzieży miała możliwość porozmawiania o nurtujących ją problemach i możliwości uzyskania pomocy.