Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników/ Lewicka Dagmara

 Zapraszamy na kiermasz książek popularnonaukowych w Filii Biblioteki na os. Różanym.

Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników/ Lewicka Dagmara
czwartek, 25-04-2019, 08:24

Z perspektywy docelowej grupy odbiorców (środowisk naukowych, studentów, doktorantów kierunków społecznych i ekonomicznych, przedsiębiorców, menedżerów, konsultantów zarządzania i specjalistów personalnych) moja ogólna ocena monografii jest wysoce pozytywna. Konstrukcja książki, jej treść oraz walory naukowo-poznawcze i praktyczne powodują, że stanowi ona kompendium wiedzy na temat systemu ZKL, zaangażowania pracowników oraz zaufania organizacyjnego i ich wzajemnych relacji (...).

Dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska, prof.

Gatunek: