Historia

 Zapraszamy na kiermasz książek popularnonaukowych w Filii Biblioteki na os. Różanym.

Historia

Plan Marshalla. Postawić świat na nogi

W latach 1948–1952 Stany Zjednoczone przeznaczyły równowartość dzisiejszych 800 miliardów dolarów na odbudowę Europy Zachodniej. Plan Marshalla jest powszechnie uważany za największy i najskuteczniejszy program pomocy zagranicznej, jednak mniej doceniany za najbardziej udany w historii przykład polityki zagranicznej, zawierającej się w haśle: „Najpierw Ameryka”.

Przemiany islamizmów w Egipcie i Tunezji w cieniu Arabskiej Wiosny

W Polsce pojawiały się wcześniej opracowania dotyczące ruchów i ugrupowań islamistycznych, ale nie było do tej pory publikacji, która bazując na materiale zdobytym podczas badań terenowych, w sposób kompleksowy analizowałaby rozwój, strategie działania i przemiany islamizmów egipskich i tunezyjskich.

Smok w Krainie Śniegu

Smok w Krainie Śniegu to oparta unikatowych materiałach źródłowych i najważniejsza, jaka dotąd powstała praca poświęcona współczesnej historii Tybetu.

Pierwsza Wojna Światowa 1914-1918

Synteza dziejów I wojny światowej. Janusz Pajewski w znakomity sposób łączy opis bezpośrednich zmagań zbrojnych z prezentacją działań o charakterze strategicznym i dyplomatycznym. Z ogromnym wyczuciem, a jednocześnie systematycznością, przedstawia sytuację na frontach, w sztabach i w salonach polityków.

Pretorianie. Rozkwit i upadek rzymskiej gwardii cesarskiej

Pretorianie byli najbardziej uprzywilejowanymi spośród wszystkich rzymskich żołnierzy. Płacono im najwięcej, służyli najkrócej i cieszyli się najlepszymi warunkami służby. Przewyższali statusem wszystkie pozostałe formacje militarne, a po ponad dwóch stuleciach, od kiedy cesarz August formalnie zatwierdził istnienie pretorianów, zbieg okoliczności uczynił ich najważniejszym ogniwem władzy.

Historia Norwegii XIX i XX wieku

W tej syntezie dziejów Norwegii nacisk świadomie został położony na historię niepolityczną. Podanie dziejów Norwegii z naciskiem na pojedyncze wydarzenia nie pozwala, według autorów, zrozumieć, w jaki sposób kraj ten przekształcił się z ubogiej prowincji na peryferiach Europy w najbogatsze państwo świata.

Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów

Narastająca wrogość w społeczeństwie wobec Żydów przez lata podsycana była antysemickimi publikacjami i informacjami. Nic więc dziwnego, że w końcu musiała znaleźć swoje ujście i eksplodować. Nikt nie spodziewał się, że spowoduje aż takie straty i zniszczy całe rodziny. Postać, jaką nienawiść przybrała w Polsce wschodniej w 1941 roku przekroczyła wszelkie granice.

Kresowa Atlantyda T.14

Stanisław Nicieja w tomie XIV postanowił wrócić do Stanisławowa i napisać nową wersję jego dziejów poprawioną, poważnie poszerzoną i z nową ikonografią. Dwa kolejne miasta, na których autor skoncentrował swą uwagę w tym tomie, to Zabłotów i Buczacz, a także otaczające je duże wsie Ilińce, Trójca i Chlebiczyn.

Strony