Nowości Czytelnia

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Nowości Czytelnia

Galicja

Historia zapomnianego królestwa, z którego zrodziły się narody.

Kontusz. Z dziejów polskiego ubioru narodowego

Kontusz to inaczej polski strój narodowy, odzienie specyficzne, po którym przez wieki rozpoznawano przedstawicieli Rzeczpospolitej. I nie zmieniły tego ni rozbiory ni ciemne lata  PRL. Ten elemenet dorobku rodzimej kultury ma swoją barwną i ciekawą historię powstawania, ewolucji, wreszcie symbolikę.

Polszczyzna wzorcowa w praktyce zawodowej redaktorów

Polszczyzna wzorcowa w praktyce zawodowej redaktorów to poradnik skierowany do redaktorów językowych i korektorów. Autor opisał i wyjaśnił kilkaset problemów językowych, zwłaszcza tych mających naturę ortograficzną, interpunkcyjną lub gramatyczną. Dzięki lekturze poradnika osoby zawodowo zajmujące się językowym opracowaniem tekstu autorskiego poczują większą pewność zawodową i będą umiały wyjaśnić autorowi tę czy inną zmianę.

INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA. CYFRYZACJA PRODUKCJI

Książka zawiera 72 raporty z badań przeprowadzonych w kilkudziesięciu ośrodkach naukowych w Polsce w 2022 r.

Zastosowania innowacyjnych technologii informatycznych

Autorom książki przyświecał cel pokazania Czytelnikom rzeczywistych zastosowań innowacyjnych technologii informatycznych. 

Anatomia człowieka

Podręcznik został napisany z myślą o studentach licencjatów na kierunku fizjoterapia. Treść została dostosowana do wymagań programowych z przedmiotu anatomia człowieka. Przedstawione w książce zagadnienia obejmują całość programu obowiązującego studentów również innych kierunków wydziałów zdrowia publicznego uczelni medycznych - pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego, położnictwa oraz zdrowia publicznego.

Jak powstaje ludzki mózg. Od zapłodnienia do narodzin

Ta książka jest kroniką nauki, która doprowadziła nas do obecnego stanu wiedzy o rozwijającym się mózgu. To opowieść o tym, jak rozwija się ludzki mózg, od poczęcia do narodzin, to historia stawania się kimś jedynym w swoim rodzaju.

Agresywny pacjent

Pierwsza na rynku wydawniczym publikacja uwzględniającą zarówno aspekt psychologiczny, prawny, jak i problematykę fizycznego radzenia sobie z agresywnym pacjentem. Czytelnik znajdzie w niej wskazówki dotyczące zachowania wobec pacjenta agresywnego werbalnie, a także propozycje postępowania po incydencie agresywnym.

Niemcy, Rosja i kwestia polska

Powszechnie uważa się, iż książka  była manifestem politycznym Narodowej Demokracji. Miała międzynarodowy zasięg. Roman Dmowski  przedstawił w zarysie sprawę odzyskania niepodległości i problemy geopolityczne Polski. Problem układania stosunków z sąsiadami (Niemcami i Rosją) dotyczył suwerenności politycznej, gospodarczej i militarnej- i tu nic się nie zmienia.

Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego

Album, wydany z okazji 80. rocznicy zbrodni wołyńskiej, ukazuje kościoły i kaplice na Wołyniu na akwarelach Włodzimierza Sławosza Dębskiego oraz na fotografiach przedwojennych i współczesnych. Zrekonstruowany w albumie obraz dawnego życia katolickiego na Wołyniu, skupionego wokół kościołów parafialnych, to także próba przywracania i poszanowania pamięci historycznej o Kresach Wschodnich i Polakach, którzy broniąc tego dziedzictwa oddali życie.

Strony