Nowości Czytelnia

 

Nowości Czytelnia

Pan Tadeusz - poemat metafizyczny

wtorek, 01-12-2020, 15:27
Pół wieku po książkach Kazimierza Wyki („Pan Tadeusz”. Studia o poemacie oraz „Pan Tadeusz”. Studia o tekście) polscy czytelnicy otrzymują nową, znakomitą monografię Mickiewiczowskiego eposu. Trzeba jeszcze zapytać, o jakiej metafizyce myślimy. O fundamentach, które stworzył Arystoteles, a dla myśli chrześcijańskiej przystosował Tomasz z Akwinu? A...
Gatunek:

Kresowa Atlantyda.Historia i mitologia miast kresowych. Tom 15 Wilno

poniedziałek, 30-11-2020, 14:44
W XV tomie Kresowej Atlantydy Stanisław Sławomir Nicieja zawędrował na drugi biegun Kresów. Jeśli Lwów miasto o wyjątkowym znaczeniu w kulturze polskiej możemy uznać za biegun południowy, to Wilno o podobnej pozycji w polskiej historii możemy nazwać biegunem północnym. Pomiędzy tymi dwoma metaforycznymi biegunami zamknięte są dzieje polskich...
Gatunek:

Bioanalityka w nauce i życiu. Nowe wyzwania w bioanalizie klinicznej i ocenie naturalnych surowców leczniczych

czwartek, 26-11-2020, 14:21
Bioanalityka, to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, która stanowi szybko rozwijający się obecnie dział chemii analitycznej.Pierwszy tom składa się z dwóch części:Część A Bioanaliza jako źródło informacji dla diagnostyki, terapii medycznej i dla celów sądowychCZĘŚĆ B Surowce naturalne jako źródło substancji biologicznie aktywnychPublikacja...
Gatunek:

Chorwacja. Dzieje, kultura, idee

czwartek, 26-11-2020, 13:10
Pierwsza od uzyskania niepodległości przez Chorwację synteza historii i kultury tego kraju napisana z myślą o polskich czytelnikach. Opowieść o dziejach Chorwatów od wędrówki nad Adriatyk po spełnienie marzenia o własnym państwie o swoich na swoim.Dzisiejsza Chorwacja odpowiada krainom historycznym, które przez wieki były częścią różnych...
Gatunek:

Profilaktyka zdrowotna narządu wzroku

czwartek, 26-11-2020, 12:23
Publikacja Janusza Czajkowskiego omawia następujące zagadnienia: krótkowzroczność i jej profilaktykę, zespół suchego oka a zespół oka komputerowego u młodzieży, smartfon a narząd wzroku, promieniowanie ultrafioletowe i smog – ich wpływ na oczy, bezpieczeństwo prowadzenia samochodu po zmroku, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, profilaktykę...
Gatunek:

Fitoremediacja. Potencjał roślin do oczyszczania środowiska

czwartek, 26-11-2020, 10:40
Fitoremediacja to słowo utworzone z greckiego przedrostka fito, oznaczającego roślinę i łacińskiego remedium - "oczyszczenie" lub "przywrócenie". Termin ten odnosi się do różnorodnego zestawu technologii, które wykorzystują rośliny - występujące w naturze lub modyfikowane genetycznie - do degradacji, ekstrakcji, magazynowania lub unieruchamiania...

Psychologia stresu

czwartek, 26-11-2020, 10:26
Irena Heszen, ceniony ekspert w dziedzinie psychologii stresu, prowadzi nas przez krytyczny przegląd teorii stresu, analizę procesu radzenia sobie, jego efektywności, kosztów i konsekwencji. Przybliża kwestionariuszowe i alternatywne metody badania tych zagadnień a także nowe wątki teoretyczne w badaniach nad stresem i radzeniem sobie.
Gatunek:

Kosmetologia włosów

czwartek, 26-11-2020, 09:39
Monografia  jest w całości poświęcona teoretycznym i praktycznym aspektom pielęgnacji i upiększania włosów. W kompleksowy sposób prezentuje zarówno najnowsze podstawy naukowe zagadnienia, jak i praktyczną stronę dbania o włosy.
Gatunek:

Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki

czwartek, 26-11-2020, 09:32
Joanna Zajączkowska-Burtowy dokonuje kompleksowej wykładni przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących instytucję kontaktów z dzieckiem. Omawia formy kontaktów, sposoby ich ograniczenia i pozbawienia, a także kontakty z innymi niż rodzice osobami bliskimi. Przytacza wiele praktycznych przykładów rozwiązań najczęściej występujących...
Gatunek:

Rachunkowość finansowa i podatkowa

czwartek, 26-11-2020, 09:14
Książka jest kompendium wiedzy, w jaką powinien być zaopatrzony współczesny księgowy, poczynając od prawno-ekonomicznego otoczenia firmy, polityki rachunkowości, a kończąc na sprawozdawczości finansowej. Publikacja zawiera też omówienie wielu problemów wykraczających poza standardowe podręczniki akademickie, jak np. łączenie i podział spółek,...
Gatunek:

Strony