Nowości Czytelnia

Nowości Czytelnia

Windows 10 dla początkujących 50 porad

piątek, 22-02-2019, 13:58
Książka zawiera zbiór porad do Windows 10, pokazujących jak skonfigurować system i korzystać z dołączonych do niego programów. Ułatwiają one korzystanie z systemu lub pomagają zwiększyć jego funkcjonalność.
Gatunek:

Ból przewlekły. Ujęcie kliniczne i psychologiczne

piątek, 22-02-2019, 13:51
Ból stanowi jeden z podstawowych objawów w medycynie, a ból przewlekły jest istotnym wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Skuteczne leczenie bólu poprawia jakość życia chorych i opiekunów we wszystkich wymiarach życia. W książce omówiono m.in. patomechanizm bólu i ocenę kliniczną, farmakoterapię i techniki interwencyjne leczenia bólu oraz wpływ...
Gatunek:

Wyznania

piątek, 22-02-2019, 12:38
Najsłynniejsze dzieło świętego Augustyna. Napisał je niedługo po tym, jak został biskupem. Opisując wydarzenia z własnego życia, zilustrował swoją teorię człowieka. Poszukując prawdy o sobie, świecie i Bogu, przechodzi od sceptycyzmu, poprzez manicheizm, aż do odkrycia chrześcijaństwa.
Gatunek:

Programowanie strukturalne

piątek, 22-02-2019, 12:18
Celem niniejszej książki jest przedstawienie wybranych metod programowania strukturalnego, tzn. takich, które prowadzą do poprawnej struktury, poprawy jakości oprogramowania oraz zwiększenia efektywności programistów. Może ona służyć jako podręcznik akademicki wykorzystywany w podstawowych kursach inżynierii oprogramowania. Zainteresuje również...
Gatunek:

Polityka historyczna

piątek, 22-02-2019, 12:12
W książce Chwedoruka polityka historyczna jest tematem niejednoznacznym i skomplikowanym, a jako strategia – niezwykle potrzebnym, bo jej zaniedbanie może okazać się niebezpieczne w skutkach. Szukając źródeł problemu w samej nauce o historii oraz odwiecznych próbach jej instrumentalizacji, autor balansuje między upolitycznianiem historii, w której...
Gatunek:

Tarczyca. Diagnoza i leczenie

czwartek, 21-02-2019, 10:21
Z książki "Tarczyca" można dowiedzieć się wszystkiego o najlepszych testach laboratoryjnych, m.in. kiedy je  wykonać i jak interpretować. Publikacja przekazuje wiedzę o żywności, która wspomaga leczenie tarczycy i produktach, które jej szkodzą, które leki działają najlepiej, a które są całkowicie bezużyteczne.Autorka, Suzy Cohen, na podstawie...
Gatunek:

Korekcja wad wzroku dla optyków okularowych

czwartek, 21-02-2019, 10:04
 Podręcznik  przeznaczony jest dla optyków okularowych kształcących się na uczelniach w ramach studiów licencjackich, w technikach lub warsztatach rzemieślniczych oraz  optyków działających już w zawodzie. Powstał na bazie doświadczenia jednego z autorów, Andrzeja Styszyńskiego, wynikającego zarówno z jego wieloletniej praktyki...
Gatunek:

Społeczne aspekty globalizacji

czwartek, 21-02-2019, 09:45
Rodząca się cywilizacja globalna niesie wiele szans, ale towarzyszą jej także różnorakie zagrożenia. Przegląd zjawisk skorelowanych z globalizacją stał się punktem wyjścia rozważań podjętych w niniejszej monografii.W rozdziale pierwszym przedstawiono rekonstrukcję pojęciową globalizacji, uwypuklając jej aspekty społeczne i kulturowe.Rozdział drugi...
Gatunek:

Podręcznik perswazji. Najskuteczniejsze metody przekonywania innych i świadomej ochrony przed manipulacją

czwartek, 21-02-2019, 09:34
Książka Mateusza Grzesiaka to zestaw narzędzi gotowych do użycia we wszelkiego rodzaju dyskusjach: prywatnych, zawodowych, medialnych, społecznych oraz politycznych. Przekonuje, że perswazji i odporności na nią można się nauczyć.
Gatunek:

Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka

czwartek, 21-02-2019, 08:58
Książka składa się z czterech, powiązanych ze sobą części dotyczących: podstaw polityki międzynarodowej, gospodarki światowej, współczesnego ładu międzynarodowego oraz pozycji Polski w świecie. Przejrzysty układ całości pozwala łatwo zorientować się w mechanizmach kreujących współczesne stosunki międzynarodowe zarówno...
Gatunek:

Strony