Nowości Czytelnia

 

Nowości Czytelnia

Kosmetologia włosów

czwartek, 26-11-2020, 09:39
Monografia  jest w całości poświęcona teoretycznym i praktycznym aspektom pielęgnacji i upiększania włosów. W kompleksowy sposób prezentuje zarówno najnowsze podstawy naukowe zagadnienia, jak i praktyczną stronę dbania o włosy.
Gatunek:

Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki

czwartek, 26-11-2020, 09:32
Joanna Zajączkowska-Burtowy dokonuje kompleksowej wykładni przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących instytucję kontaktów z dzieckiem. Omawia formy kontaktów, sposoby ich ograniczenia i pozbawienia, a także kontakty z innymi niż rodzice osobami bliskimi. Przytacza wiele praktycznych przykładów rozwiązań najczęściej występujących...
Gatunek:

Rachunkowość finansowa i podatkowa

czwartek, 26-11-2020, 09:14
Książka jest kompendium wiedzy, w jaką powinien być zaopatrzony współczesny księgowy, poczynając od prawno-ekonomicznego otoczenia firmy, polityki rachunkowości, a kończąc na sprawozdawczości finansowej. Publikacja zawiera też omówienie wielu problemów wykraczających poza standardowe podręczniki akademickie, jak np. łączenie i podział spółek,...
Gatunek:

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce

czwartek, 26-11-2020, 09:00
Pierwsza książka poświęcona w całości rynkowi funduszy inwestycyjnych w Polsce. Autorzy (Tomasz Miziołek i Artur A. Trzebiński) przedstawili w niej aspekty prawne, rozwój instytucjonalny, rozwój jakościowy (w tym technologiczny), rozwój ilościowy oraz znaczenie funduszy na polskim rynku finansowym i w gospodarce. Omówili także zagadnienia istotne...
Gatunek:

Podatek dochodowy jako instrument redystrybucji dochodów w Polsce

czwartek, 26-11-2020, 08:38
Monografia Katarzyny Lewkowicz- Grzegorczyk jest poświęcona problematyce redystrybucji, która odbywa się m.in. za pośrednictwem podatku od dochodów osobistych. Dochody uzyskiwane z podatków są głównym źródłem dochodów budżetowych niezbędnych do realizacji podstawowych funkcji państwa. Podatek dochodowy, pełniąc funkcję fiskalną, stanowi także...
Gatunek:

Sprawozdawczość finansowa według polskiego prawa bilansowego

środa, 25-11-2020, 15:04
Opracowanie ma na celu wyjaśnienie praktycznych uwarunkowań sprawozdawczości finansowej według przepisów krajowego prawa bilansowego. Książka stanowi podręcznik dla studentów i poradnik dla praktyków, osób przygotowujących sprawozdania finansowe na podstawie polskiego prawa bilansowego oraz adresatów sprawozdań finansowych, takich jak analitycy...
Gatunek:

Biotechnologia ścieków

środa, 25-11-2020, 14:40
W książce przedstawiono różne metody biologicznego oczyszczania ścieków, skupiając się na wykorzystywanych tam procesach.Omówiono:ścieki i ich charakterystykę,metody biologicznego oczyszczania ścieków,przemiany najistotniejszych zanieczyszczeń w nich występujących w warunkach tlenowych i beztlenowych,dwa podstawowe procesy – oczyszczanie z...
Gatunek:

Paliwa gazowe. Podstawy efektywnego i ekologicznego wykorzystania

środa, 25-11-2020, 14:07
Terminy „gazownictwo”, „gazyfikacja”, „zaopatrzenie w gaz” dotyczą: projektowania, obliczeń, doboru i eksploatacji systemów dostarczania paliwa gazowego odbiorcom (sieci, stacji i instalacji gazowych) oraz urządzeń, w których gaz bezpośrednio jest wykorzystywany (kotłów, pieców, palników, palenisk itp.). Powyższe czynności decydują: o sprawności...
Gatunek:

Zarządzanie czasem

środa, 25-11-2020, 13:55
Czy wystarcza nam czasu na wszystko? Większość z nas na podobne pytanie odpowie nie . W rzeczywistości jednak każdy z nas ma więcej czasu, niż mu się wydaje, tylko nie umie nim zarządzać. Z książką Briana Tracy&apos,ego nauczymy się, jak w krótkim czasie osiągnąć więcej, lepiej zarabiać i bardziej cieszyć się życiem. 
Gatunek:

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

środa, 25-11-2020, 13:50
Nowe, zaktualizowane i rozszerzone wydanie , w którym omówiono różne typy oczyszczania ścieków przemysłowych dla wybranych gałęzi przemysłu. Zilustrowano je ponad 100 przykładami konkretnych, zrealizowanych już rozwiązań. Dla każdej gałęzi przemysłu podano: technologię produkcji pochodzenie, ilość i jakość ścieków sposoby oczyszczania ścieków...
Gatunek:

Strony