Nowości Czytelnia

 

Nowości Czytelnia

Sprawozdawczość finansowa według polskiego prawa bilansowego

środa, 25-11-2020, 15:04
Opracowanie ma na celu wyjaśnienie praktycznych uwarunkowań sprawozdawczości finansowej według przepisów krajowego prawa bilansowego. Książka stanowi podręcznik dla studentów i poradnik dla praktyków, osób przygotowujących sprawozdania finansowe na podstawie polskiego prawa bilansowego oraz adresatów sprawozdań finansowych, takich jak analitycy...
Gatunek:

Biotechnologia ścieków

środa, 25-11-2020, 14:40
W książce przedstawiono różne metody biologicznego oczyszczania ścieków, skupiając się na wykorzystywanych tam procesach.Omówiono:ścieki i ich charakterystykę,metody biologicznego oczyszczania ścieków,przemiany najistotniejszych zanieczyszczeń w nich występujących w warunkach tlenowych i beztlenowych,dwa podstawowe procesy – oczyszczanie z...
Gatunek:

Paliwa gazowe. Podstawy efektywnego i ekologicznego wykorzystania

środa, 25-11-2020, 14:07
Terminy „gazownictwo”, „gazyfikacja”, „zaopatrzenie w gaz” dotyczą: projektowania, obliczeń, doboru i eksploatacji systemów dostarczania paliwa gazowego odbiorcom (sieci, stacji i instalacji gazowych) oraz urządzeń, w których gaz bezpośrednio jest wykorzystywany (kotłów, pieców, palników, palenisk itp.). Powyższe czynności decydują: o sprawności...
Gatunek:

Zarządzanie czasem

środa, 25-11-2020, 13:55
Czy wystarcza nam czasu na wszystko? Większość z nas na podobne pytanie odpowie nie . W rzeczywistości jednak każdy z nas ma więcej czasu, niż mu się wydaje, tylko nie umie nim zarządzać. Z książką Briana Tracy&apos,ego nauczymy się, jak w krótkim czasie osiągnąć więcej, lepiej zarabiać i bardziej cieszyć się życiem. 
Gatunek:

Oczyszczanie ścieków przemysłowych

środa, 25-11-2020, 13:50
Nowe, zaktualizowane i rozszerzone wydanie , w którym omówiono różne typy oczyszczania ścieków przemysłowych dla wybranych gałęzi przemysłu. Zilustrowano je ponad 100 przykładami konkretnych, zrealizowanych już rozwiązań. Dla każdej gałęzi przemysłu podano: technologię produkcji pochodzenie, ilość i jakość ścieków sposoby oczyszczania ścieków...
Gatunek:

ROCKEFELLEROWIE I MARKS NAD WARSZAWĄ POLSKIE FILMY FABULARNE WOBEC TRANSFORMACJI GOSPODARCZEJ

środa, 25-11-2020, 13:38
Znany film Feliksa Falka „Kapitał, czyli jak zrobić pieniądze w Polsce” z 1990 roku zaczyna się od ujęcia lecącego nad Warszawą pomnika Karola Marksa. To bardzo znamienny obraz, niemal proroczy. Jego symbolika w momencie premiery filmu była jednoznaczna, jednak w ciągu niemal trzydziestu lat, jakie upłynęły od wejścia do kin „Kapitału…”, scena...
Gatunek:

Boznańska. Malarstwo

środa, 25-11-2020, 09:36
Olga Boznańska – najwybitniejsza polska malarka okresu Młodej Polski, tworząca w nurcie realizmu i impresjonizmu. Znana jako doskonała portrecistka, ale także malarka martwych natur, studiów wnętrz i pejzaży. Tworzyła w Monachium oraz w Paryżu, gdzie w 1937 roku zdobyła Grand Prix na Wystawie Światowej. Malarstwo artystki charakteryzuje lekkość w...
Gatunek:

Proces cywilny. Sprawa o zadośćuczynienie i odszkodowanie. Od wniesienia pozwu do prawomocnego wyroku

czwartek, 29-10-2020, 14:24
W książce omówiono praktyczne stosowanie przepisów postępowania cywilnego na przykładzie procesu o odszkodowanie. Odmiennie od większości opracowań zajmujących się tą problematyką postępowanie cywilne przedstawiono tu według porządku chronologicznego czynności procesowych, nie zaś według systematyki kodeksowej. Każda czynność procesowa została...
Gatunek:

Wybór poezji - Zbigniew Herbert

czwartek, 29-10-2020, 14:11
Dwadzieścia lat po śmierci Zbigniewa Herberta jego poezja jest ciągle szeroko komentowana przez badaczy literatury, wciąż inspiruje twórców. Nazwisko autora Struny światła wymienia się obok nazwisk największych poetów drugiej połowy XX wieku, a jego dzieła są stale tłumaczone, wydawane i czytane w wielu krajach świata. Silna więź z dziedzictwem...
Gatunek:

Znęcanie się

czwartek, 29-10-2020, 14:03
Założeniem prezentowanego opracowania było przedstawienie zjawiska znęcania w wielu aspektach. Analiza przepisów Kodeksu karnego penalizujących znęcanie się (art. 207, 246, 247 i 352 k.k.) została pogłębiona rozważaniami dotyczącymi:aspektów historycznych przestępstwa znęcania się,kwestii obowiązków państwa w zakresie przeciwdziałania przestępstwu...
Gatunek:

Strony