Nowości Czytelnia

 

Nowości Czytelnia

Rewolucja husycka

czwartek, 18-03-2021, 11:00
Celem tej pracy nie są dzieje ziem czeskich w wieku husyckim, lecz dzieje rewolucji husyckiej powstałe w oparciu o określoną analizę krytyczną świadectw wszelkiego typu. Stąd też autor František Šmahel  powstrzymuje się od poszukiwania znaczenia tej rewolucji dla historii Czech.
Gatunek:

Mit i znaczenie

środa, 17-03-2021, 15:08
W pięciu wykładach, przygotowanych pierwotnie dla Radia CBC, a następnie wydanych w tomie Mit i znaczenie, Claude Lévi-Strauss zapoznaje czytelnika z owocami swojej wieloletniej pracy naukowej.Wykłady rozpoczyna dyskusja dotycząca historycznego rozłamu między mitologią i nauką. Autor poddaje analizie to, co nazwaliśmy „myśleniem prymitywnym”, a...
Gatunek:

Zbigniew Herbert i poetyka daru

środa, 17-03-2021, 13:06
O twórczości  Herberta wypowiadają się polscy i niepolscy literaturoznawcy. Akcentując poetykę daru, opisują znaczenie  sztuki pisarskiej. Można przypuszczać, że książka, poświęcona jednemu z najważniejszych polskich autorów, starannie skomponowana, wzbogacona reprodukcjami i wyimkami utworów poety, znajdzie odbiorców nie tylko wśród...
Gatunek:

Tadeusz Różewicz Ostatnia wolność

wtorek, 16-03-2021, 14:15
Ostatnie, niepublikowane wcześniej w książkach utwory, które miały znaleźć się w kolejnym zbiorze autora.Wiersze pisane z perspektywy końca, wiersze o sprawach ostatecznych, o tym, co ważne i najważniejsze. Poeta przybiera w nich pasujący do wieku, pełen wyrozumiałej akceptacji ton kontemplacyjny, żegnając się ze światem w sposób stosowny dla...
Gatunek:

Historia terroryzmu. Od starożytności do Da'isz

wtorek, 16-03-2021, 11:38
Pierwsza tak ambitna i szeroko zakrojona historia terroryzmu to wyjątkowe dzieło, pozwalające na głęboką analizę samego zjawiska oraz ewolucji jego postrzegania. Autorzy śledzą skrupulatnie wszystkie przejawy i formy terroryzmu na przestrzeni dziejów, od Zelotów i Asasynów, poprzez XIX-wiecznych anarchistów, terror rosyjski w służbie państwa,...
Gatunek:

Reichenbach / Dzierżoniów. Historia sportowych pasji i polityki

wtorek, 16-03-2021, 11:16
Książka przedstawia Dzierżoniów przez pryzmat roli i znaczenia sportu w życiu jego mieszkańców w różnych okresach historycznych, w odmiennych systemach ideowo-politycznych oraz w warunkach realizacji zróżnicowanych celów państwowych, społecznych i lokalnych.Pierwszą część opracowania przygotował Tomasz Przerwa, a obejmuje ona zasadniczo dzieje...
Gatunek:

Twórczość poetycka Leopolda Staffa. Konteksty i relacje

poniedziałek, 15-03-2021, 14:26
W składających się na tom studiach i szkicach nie znajdziemy tekstów, z których przebijałby ślepy zachwyt. Chciałoby się powiedzieć, że przedmiot, zgodnie ze swoim ciężarem gatunkowym i „alchemicznymi” właściwościami, pozwala badającym go podmiotom zachować równowagę. Autorzy książki mówią bardzo różnymi językami, reprezentują bowiem rozmaite...
Gatunek:

Profesjonalna obsługa klienta

piątek, 12-03-2021, 15:39
Obsługa klienta jest związana z każdym rodzajem działalności gospodarczej niezależnie od branży czy skali działalności. Różnorodność dostępnych opcji kontaktu z klientami powoduje, że wymagania w stosunku do firmy rosną. Obsługa może mieć przebieg pośredni, jak w przypadku sprzedaży internetowej czy telefonicznej lub bezpośredni, w którym...
Gatunek:

Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym. Praktyczny przewodnik

piątek, 12-03-2021, 14:24
W publikacji szczegółowo omówiono obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz wymogi, jakie stawiają regulacje Krajowych Ram Interoperacyjności. Ponadto uwzględniono kwestie ochrony danych osobowych, jako istotnego elementu ochrony informacji, oraz regulacje związane z...
Gatunek:

Rola Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony ludności. Ujęcie prawno-instytucjonalne

piątek, 12-03-2021, 13:02
Publikacja jest analizą roli Państwowej Straży Pożarnej w obszarze ochrony ludności państwa, zarówno na tle jej ustawowych zadań, jak i w kontekście współczesnego systemu bezpieczeństwa narodowego. Ewa Jakubiak podejmuje problem złożoności definicyjnej pojęć związanych z bezpieczeństwem oraz zwraca uwagę na konieczność zmian regulacji prawnych,...
Gatunek:

Strony