Nowości Czytelnia

 

Nowości Czytelnia

Gospodarka komunalna. Problematyka realizacji zadań publicznych

piątek, 12-03-2021, 12:27
W książce przedstawiono prawne aspekty funkcjonowania podmiotów świadczących usługi z zakresu wodociągów i kanalizacji, ciepłownictwa, transportu miejskiego, utrzymania czystości, gospodarki odpadami i opieki zdrowotnej.
Gatunek:

Czesi. Przewodnik po historii narodu i państwa

wtorek, 09-03-2021, 15:35
Puyblikacja Petra Jokeša to kompleksowe zestawienie dziejów terenów współczesnej Republiki Czeskiej od czasów najdawniejszych oraz ludów, które ją zamieszkiwały - w szczególności Czechów - Słowian którzy pojawili się na tych terenach na długo przed rozkwitem średniowiecznej Europy. Przedstawia wpływy rzymskie, następnie frankońskie, kwestię...
Gatunek:

Nie zabijaj. Nacjonalizm i ludobójstwo na Kresach wobec Kościoła, etyki chrześcijańskiej i zasad humanizmu

wtorek, 09-03-2021, 14:24
Publikacja omawia zagadnienie ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej  w trzech ujęciach: teoretyczno-filozoficznym, opisu faktów historycznych oraz odniesienia do współczesności. Autorami poszczególnych artykułów są cenieni specjaliści badający to zagadnienie.
Gatunek:

Psychologia zdrowia

wtorek, 09-03-2021, 12:41
W książce Czytelnik znajdzie:informacje na temat statusu psychologii zdrowia jako nauki i jej relacji do innych dziedzin psychologii oraz innych nauk. Autorki przedstawiły także historię kształtowania się dyscypliny, aż do dzisiejszego kształtu i współczesnych wyzwań; wyczerpujący opis podstawowych terminów, problemów i koncepcji teoretycznych...
Gatunek:

Warszawskie synagogi. Na tropie tajemnic

wtorek, 09-03-2021, 12:16
Rozwiązywanie zagadek związanych z żydowskimi domami modlitwy w Warszawie wymaga wyjątkowego wysiłku z powodu niemal doszczętnego unicestwienia podczas II wojny światowej niemal pięciuset takich obiektów – od okazałych synagog do skromnych pomieszczeń w prywatnych domach. Po większości modlitewni nie pozostało nic poza adresem odnotowanym w...
Gatunek:

Nazistowska rewolucja kulturalna

wtorek, 09-03-2021, 11:37
Według nazistów „kultura” była pierwotnie prostym odwzorowaniem natury. Wynaturzenie nastąpiło wraz z przybyciem Semitów do Grecji, z ewangelizacją i narzuconym przez nią judeochrześcijaństwem, w końcu z Wielką Rewolucją Francuską, która nadała ostateczny kształt ich absurdalnym konstruktom ideologicznym (równość, współczucie, abstrakcyjne...
Gatunek:

Gajcy. W pierścieniu śmierci

poniedziałek, 22-02-2021, 13:26
Mało jest poetów, których życie stało się symbolem losu całego pokolenia. Niewątpliwie należy do nich Tadeusz Gajcy – jeden z najważniejszych przedstawicieli rocznika 1920. Nazwano ich Kolumbami, bo odkryli nieznany wcześniej kontynent terroru, cierpienia, strachu i śmierci. Wybitnie utalentowany poetycko redaktor podziemnego czasopisma „Sztuka i...
Gatunek:

Norwid. Spotkania kultur

poniedziałek, 22-02-2021, 12:57
Na książkę składa się szesnaście studiów różnego autoramentu metodologicznego oraz problemowego. Rzecz została podzielona na dwa zasadnicze działy. Pierwszy gromadzi teksty o charakterze syntetycznym, starające się ująć tytułowe „spotkania kultur” w sposób całościowy, dążące wyraźnie do zasadniczych uogólnień. Dział drugi składa się z artykułów...
Gatunek:

Pies. Historia gatunku

środa, 17-02-2021, 08:22
Książka  Marty Paszkiewicz przedstawia historyczne tajemnice świata psów, które żyły na przełomie tysiąca lat. Opisuje rasy prymitywne i sposoby ich powstania. Ciekawostką są psie zawody wykonywane w poprzednich epokach. Okazuje się bowiem, że człowiek wykorzystywał Canis familiaris do bardzo wielu prac oraz do własnych zachcianek. Niektóre z...
Gatunek:

Analiza finansowa przedsiębiorstwa

piątek, 12-02-2021, 16:01
Powszechnie wykorzystywane w analizie finansowej narzędzia badawcze w książce wzbogacono o wielowymiarową analizę dyskryminacyjną, analizę logitową oraz modele drzew decyzyjnych. Autorzy uwzględnili aktualne akty prawne (zarówno krajowe, jak i europejskie) związane ze sprawozdawczością finansową przedsiębiorstw; zagadnienia teoretyczne poparli...
Gatunek:

Strony