Nowości Czytelnia

 

Nowości Czytelnia

Szlak cysterski na Dolnym Śląsku w dokumencie archiwalnym

wtorek, 19-01-2021, 14:46
Książka Janusza Gołaszewskiego poświęcona jest klasztorom cysterskim na Dolnym Śląsku. Teksty oparto na materiałach źródłowych przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu, częściowo także w  Archiwum Archidiecezjalnym we Wrocławiu.
Gatunek:

Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne

wtorek, 19-01-2021, 13:35
Autor - Andrzej K. Piasecki prezentuje proces tworzenia polskiego samorządu, jego umocowania ustrojowe i prawne, zasady funkcjonowania oraz obszary kompetencji, ukazując je w szerszym kontekście rozwiązań w innych krajach Unii Europejskiej. Charakteryzuje również polityczny oraz społeczno-gospodarczy rozwój wspólnot lokalnych, skupiając się na...
Gatunek:

Bioanalityka w nauce i życiu. Tom 2. Nowe strategie analityczne i rozwiązania aparaturowe

wtorek, 19-01-2021, 13:06
  Książka ta jest opracowaniem zbiorowym, w którym znakomici specjaliści z różnych ośrodków naukowych i badawczych w Polsce przedstawili – potencjał, aplikacje kliniczne i środowiskowe oraz perspektywy dalszego rozwoju bioanalityki.Drugi tom składa się z dwóch części:CZĘŚĆ C Nowe rozwiązania metodyczne i aparaturowe w bioanalityceCZĘŚĆ D...
Gatunek:

Made in Poland

wtorek, 15-12-2020, 17:32
Koronki koniakowskie, bursztyn, ceramika, kultowy skuter Osa, luksusowe jachty, a także Szkoła Filmowa w Łodzi i Solidarność to tylko niektóre produkty i marki, z których Polska słynie na świecie. Album "Made in Poland" prezentuje designerskie wytwory, wybitne osiągnięcia i zdumiewającą myśl ludzką, które zyskały uznanie na arenie międzynarodowej...
Gatunek:

Aztekowie. Próba interpretacji

wtorek, 15-12-2020, 17:09
Książka  Ingi Clendinnen poświęcona jest cywilizacji Azteków z ostatniego okresu istnienia ich państwa przed przybyciem Hernando Cortesa i podbojem hiszpańskim w 1521 r. Autorka omawia struktury socjalne w mieście Tenochtitlán, stolicy imperium; próbuje zinterpretować wierzenia azteckie oraz specyficzny, rozbudowany rytuał religii, którego...
Gatunek:

Prawo autorskie w instytucjach kultury

piątek, 11-12-2020, 13:26
Celem publikacji jest zebranie w jednym miejscu, wszystkich kwestii związanych z prawem autorskim a odnoszącym się do działalności instytucji kultury. Książka podzielona jest na trzy części. W pierwszej znajduje się słowniczek, w którym w jasny i przejrzysty sposób wyjaśnione zostały podstawowe pojęcia prawa autorskiego, takie jak: utwór,...
Gatunek:

Wiersze śródziemnomorskie. Ciemne świecidło

piątek, 11-12-2020, 13:00
Piękno Twojej poezji, polega na celnej, jedynej myśli i barokowej równowadze między konkretem i abstrakcją- napisał Konstanty A. Jeleński w liście do Aleksandra Wata 19 lutego 1963. Tom obejmuje poemat Wiersze śródziemnomorski oraz utwory Wata z lat 1963 - 1967, zebrane pod tytułem Ciemne świecidło. Obie części tomu należą do największych...
Gatunek:

Miłosz jak świat

piątek, 11-12-2020, 12:53
Książka Jana Błońskiego gromadzi pisane na przestrzeni wielu lat studia, eseje, analizy i szkice o twórczości Czesława Miłosza. Autor sytuuje poezję i eseistykę Miłosza w najważniejszych dla niej kontekstach, a przede wszystkim z niezrównaną przenikliwością interpretuje jej głębokie sensy i kształt artystyczny, zawartą w niej wizję świata,...
Gatunek:

Chwała Rzymu

czwartek, 03-12-2020, 13:53
Książka jest pasjonującą i rzetelną, pod względem historycznym, opowieścią o kształtowaniu się potęgi Imperium Rzymskiego oraz o przyczynach jego upadku. Dzieje Rzymu pełne są pouczających przykładów ważnych także dla współczesnego człowieka. Bo choć czasy się zmieniają, pewne mechanizmy historyczne pozostają niezmienne, a echa wydarzeń z odległej...
Gatunek:

Embriologia

czwartek, 03-12-2020, 10:37
Autor profesor Hieronim Bartel przedstawił  najnowsze informacje dotyczące embriologii człowieka, wśród których nie zabrakło również ostatnich osiągnięć biologii molekularnej oraz genetyki. Czytelnik znajdzie tu również wiadomości z zakresu wad wrodzonych, czynników determinujących ich powstawanie, a także może zapoznać się z zagadnieniami...
Gatunek:

Strony