Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim
piątek, 19-04-2024, 10:44

19 kwietnia przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.
Trwało ono do 16 maja. Pretekstem do zrywu była decyzja Niemców o likwidacji getta warszawskiego w ramach planu zagłady europejskich Żydów.

Zryw był pierwszą akcją zbrojną o tak dużej skali, podjętą przeciwko Niemcom.
Tradycyjnie tego dnia odbywa się również Akcja Żonkile, organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Celem inicjatywy jest przywracanie pamięci o powstaniu w getcie warszawskim, a także przypomnienie zasad wzajemnego szacunku i tolerancji.