KLUBY

 Szanowni CZYTELNICY, zmiana numeru telefonu w Dziale Dziecięcym FILII-Dział Gromadzenia tel. 502 138 681

 

KLUBY
Kolor: 
 

Buongiorno Italia!

26 stycznia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy zapoznali z odmianą czasowników regularnych w czasie teraźniejszym (Indicativo Presente). Zajęcia zostały urozmaicone ćwiczeniami gramatycznymi oraz ze słuchania, w celu utrwalenia nabytych umiejętności.

Buongiorno Italia!

5 stycznia odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy zapoznali się ze słownictwem dotyczącym członków rodziny oraz włoskim zaimkiem dzierżawczym. Zajęcia zostały urozmaicone ćwiczeniami w celu utrwalenia nabytych umiejętności.

 

Buongiorno Italia!

29 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy powtórzyli przyswojone na ostatnich zajęciach zagadnienia związane z czasownikami nieregularnymi essere i avere oraz z liczebnikami głównymi. Podczas zajęć dowiedzieli się w jaki sposób zapytać o godzinę, a także jak udzielić odpowiedzi na takie pytanie. Pod koniec lekcji zostało przeprowadzone również ćwiczenie ze słuchania.

Buongiorno Italia!

22 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Słuchacze zapoznali się z podstawowym słownictwem oraz tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. Dowiedzieli się m.in. że we Włoszech bożonarodzeniowa szopka jest ważniejszym elementem świąt niż choinka, a wigilijny wieczór nie może się odbyć bez tradycyjnej gry la tombola.

Buongiorno Italia!

15 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy zapoznali się z czasownikami nieregularnymi essere (być) i avere (mieć)). W trakcie spotkania słuchacze rozwiązywali ćwiczenia mające na celu utrwalenie przyswojonych informacji. Dodatkowe urozmiacenie zajęć stanowiły ćwiczenia ze słuchania.

Buongiorno Italia!

1 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy zapoznali się z włoskim przymiotnikiem oraz kolorami. Zajęcia zostały urozmaicone ćwiczeniami ze słuchania oraz prezentacją multimedialną dotyczącą ciekawostek na temat kolorów oraz włoskich gestów.

Buongiorno Italia!

17 listopada odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy zapoznali się z włoskim przymiotnikiem i powtórzyli informacje dotyczące rzeczownika oraz stosowania rodzajników. Całość zajęć była urozmaicona ćwiczeniami. 

Buongiorno Italia!

10 listopada odbyło się kolejne spotkanie w ramach kursu podstaw języka włoskiego. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej powtórki dotyczącej zasad wymowy w języku włoskim. Uczestnicy zapoznali się również z włoskim rzeczownikiem oraz z zasadami używania rodzajnika określonego i nieokreślonego. W trakcie spotkania słuchacze rozwiązywali ćwiczenia mające na celu utrwalenie przyswojonych informacji.

Buongiorno Italia!

Czwarta edycja kursu podstaw języka włoskiego dla dorosłych już ruszyła! 27 października odbyły się pierwsze zajęcia, na których słuchacze zostali zapoznani z regulaminem oraz programem zajęć. Uczestnicy nauczyli się podstawowych zwrotów i mieli szansę stworzyć pierwsze mini dialogi. Kursanci chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

Buongiorno Italia!

W czwartek 2 czerwca odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie z uczestnikami kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy zapoznali się podstawowymi zwrotami użytecznymi podczas podróży. Zajęcia zostały urozmaicone ćwiczeniami w grupach w celu utrwalenia nabytych umiejętności. Całość spotkania uświetniły włoskie piosenki, a każdy uczestnik otrzymał pamiątkowe dyplomy ukończenia kursu.

Strony