Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki

 

Kontakty z dzieckiem. Prawa i obowiązki
czwartek, 26-11-2020, 09:32

Joanna Zajączkowska-Burtowy dokonuje kompleksowej wykładni przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego regulujących instytucję kontaktów z dzieckiem. Omawia formy kontaktów, sposoby ich ograniczenia i pozbawienia, a także kontakty z innymi niż rodzice osobami bliskimi. Przytacza wiele praktycznych przykładów rozwiązań najczęściej występujących problemów, nie pomijając przy tym własnych wniosków, opartych na szerokim tle prawnoporównawczym i licznie powoływanych poglądach doktryny i judykatury.
Czytelnicy odnajdą w opracowaniu m.in.:
- analizę istoty kontaktów z dzieckiem oraz praw i obowiązków stron,
- szerokie omówienie problematyki form kontaktów,
- rozwiązania służące dziecku i łagodzące konflikt pomiędzy rodzicami,
- koncepcje i wykładnie pozwalające na nowo interpretować istniejące przepisy.

Gatunek: