Nielegalny obrót odpadami. Studium prawnokarne i kryminologiczne

 Szanowni CZYTELNICY, zmiana numeru telefonu w Dziale Dziecięcym FILII-Introligatorni-Dział Gromadzenia tel. 502 138 681

 

Nielegalny obrót odpadami. Studium prawnokarne i kryminologiczne
środa, 13-11-2019, 10:26

Książka dotyczy prawnokarnych i kryminologicznych aspektów nielegalnego obrotu odpadami.

Opracowanie ma charakter teoretyczny, jak też praktyczny, co podnosi jej wartość i przydatność naukową. Podkreśla potrzebę edukacji i uświadamiania społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska, w tym odpowiedzialnego gospodarowania odpadami.

Monografia uwzględnia najnowsze trendy w prawie. Opisane zostały wszystkie nowe instytucje prawne służące przeciwdziałaniu i ściganiu przestępczości odpadowej, w tym nowe uprawnienia i obowiązki związane z realizacją zadań nałożonych na inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska

Gatunek: