"Ochrona bezpieczeństwa publicznego w gminie"

 

"Ochrona bezpieczeństwa publicznego w gminie"
czwartek, 25-08-2016, 09:27

"Ochrona bezpieczeństwa publicznego w gminie", autor Joanna Filaber.

Książka stanowi źródło informacji o obowiązkach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) dotyczących działania w czasie sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych oraz podczas trwania imprez masowych.

W opracowaniu w przejrzysty sposób autorka wskazuje m.in.:

- Jakie zadania wykonują organy gminy dla ochrony bezpieczeństwa publicznego?

- Jak gminy mogą współpracować z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, służbami i formacjami mundurowymi oraz podmiotami prywatnymi?

- Jakie mechanizmy kontroli i nadzoru sprawowane są nad realizacją ochrony bezpieczeństwa w gminie?

- Jaką odpowiedzialność prawną mogą ponosić organy za niezapewnienie bezpieczeństwa swoim mieszkańcom?

Książka będzie pomocna przedstawicielom administracji samorządowej zaangażowanym w zapewnienie bezpieczeństwa publicznego, pracownikom i funkcjonariuszom służb i formacji mundurowych oraz pracownikom organizacji pozarządowych czy podmiotów prywatnych współpracujących z organami gminy w czasie potencjalnego i realnego zagrożenia bezpieczeństwa na terenie gminy. Pozycja adresowana jest także do studentów i przedstawicieli nauk prawnych i nauk społecznych zajmujących się obszarem bezpieczeństwa publicznego.

  
Gatunek: