Postępowania i kontrole podatkowe

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Postępowania i kontrole podatkowe
środa, 11-09-2019, 11:50

W książce przedstawiono prawa i obowiązki przedsiębiorców jako podatników i płatników, a także obowiązki organów podatkowych i ich uprawnienia w ramach kontroli podatkowej i postępowań podatkowych w związku z wejściem życie w 2018 r. Konstytucji biznesu.

Szczegółowo i wnikliwie przeanalizowano m.in. zagadnienia takie jak:

- zasada rozstrzygania na korzyść podatnika (in dubio pro tributario),

- zasada szybkiego załatwiania spraw,

- zasada współdziałania organów,

- zakaz bezpodstawnego żądania dokumentów przez organ,

- dowody przeprowadzone z naruszeniem przepisów,

- podjęcie kontroli po okazaniu legitymacji,

- miejsce przeprowadzenia kontroli,

- sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania czynności organu kontroli.

Wskazano, które z dotychczasowych zasad dotyczących przedsiębiorców jako podatników określone w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej zostały przeniesione do Konstytucji biznesu, które są nowe lub zmodyfikowane, jakie mogą powstać wątpliwości na tle ich stosowania i jak je można rozwiązać.

 

Gatunek: