Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno - prawne i bariery realizacyjne

 Szanowni CZYTELNICY, zmiana numeru telefonu w Dziale Dziecięcym FILII-Dział Gromadzenia tel. 502 138 681

 

Prawo dziecka do edukacji. Założenia pedagogiczno - prawne i bariery realizacyjne
poniedziałek, 25-04-2022, 13:21
Recenzowana praca jest skróconą i zredagowaną wersją pracy doktorskiej, napisanej pod kierunkiem dr hab. Krystyny Ablewicz, prof. UJ. Autorka otrzymała za nią nagrodę dla najlepszej rozprawy doktorskiej dotyczącej problematyki praw dziecka w IV edycji konkursu Rzecznika Praw Dziecka. Praca stanowi wartościową pozycję dla wszystkich, którzy pragną poszerzyć wiedzę dotyczącą dzieciństwa w zakresie praw edukacyjnych. Jest to też przykład realizacji idei badań interdyscyplinarnych w naukach społecznych. Czytelnik odnajdzie tu informacje, których jest niewiele lub, w pewnym zakresie, brak w innych opracowaniach dotyczących tego zagadnienia. Oprócz wagi wielu informacji historyczno- filozoficznych, prawnych i pedagogicznych, dotyczących praw dziecka do edukacji, szczególnie należy docenić próbę stworzenia zarysu własnej koncepcji praw dziecka do edukacji oraz poszerzoną klasyfkację barier edukacyjnych. 
Gatunek: