Żywa Biblioteka po raz pierwszy w Dzierżoniowie

 

Żywa Biblioteka po raz pierwszy w Dzierżoniowie
wtorek, 22-11-2016, 12:11

Żywa Biblioteka to inicjatywa, która powstała dzięki autorom akcji “Stop Volden” – przeciwko przemocy.  Młodzież z Kopenhagi zainicjowała ją po to, aby ludzie mogli się nawzajem wypożyczać i w ten sposób poznawać, redukując jednocześnie dystans i uprzedzenia. Żywa Biblioteka Polska jest siecią skupiającą organizacje i grupy, które zobowiązały się do przestrzegania zasad, metodologii i wartości Żywej Biblioteki. Sieć powstała w 2014 roku.

18 listopada w dzierżoniowskiej bibliotece odbyła się pierwsza edycja Żywej Biblioteki. Żywa Biblioteka działa   tak,   jak   zwykła   biblioteka.   Czytelnicy   mogą   wybrać   interesującą̨ ich książkę – osobę i rozmawiać z nią przez pół godziny.  Tytuły Żywych Książek promują różnorodność i równość, celowo akcentując różnice, style życia, pochodzenie etniczne, wyznanie, niepełnosprawność, umiejętności i cechy osobowości, które mogą być stygmatyzowane. Zainteresowanie czytelników było ogromne, łącznie pomiędzy godziną 13 a 17  dokonano 43 wypożyczeń.  Temat rozmowy nie był narzucony, choć́ najbardziej naturalne i oczekiwane tematy to doświadczenia Żywej Książki związane z cechą, ze względu na którą dana osoba jest stereotypizowana. Żywe Książki nie tylko odpowiadają̨ na pytania Czytelników, mogą̨ także same zadawać́ pytania. Dzięki takiej interakcji obie strony miały możliwość́ skonfrontowania swoich wyobrażeń́ na temat danej grupy z rzeczywistością̨. Czytelnicy dzierżoniowskiej biblioteki mieli do wyboru tytuły takie jak: Osoba na wózku inwalidzkim, Żydówka, Gej, Weganka, Mama dziecka niepełnosprawnego, Senior, Obrońca praw zwierząt.

Więcej na temat Żywej Biblioteki na str.: http://zywabibliotekapolska.pl/

GALERIA: http://www.mbp.dzierzoniow.pl/pl/galeria/zywa-biblioteka