Biofarmacja

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu biblioteka będzie czynna w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 8:30-16:30, czwartek - 8:00-12:00. Zapraszamy!

Biofarmacja
piątek, 10-11-2023, 13:59

W publikacji omówiono m.in.:

• czynniki fizjologiczne i patofizjologiczne wpływające na losy leku w ustroju

• podstawowe informacje farmakokinetyczne

• właściwości biofarmaceutyczne leków, w zależności od formy i drogi podania

• czynniki wpływające na siłę i czas działania terapeutycznego

• cechy fizykochemiczne substancji leczniczych: szybkość rozpuszczania, rozpuszczalność, lipofilowość,

współczynnik dyfuzji

• procesy decydujące o różnych profilach działania leku

• terapia personalizowana

• znaczenie biofarmacji w optymalizacji farmakoterapii

Gatunek: