Lokalne partnerstwo na rzecz wody. Model ochrony zasobów wodnych w formule bezpieczeństwa Unii Europejskiej

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Lokalne partnerstwo na rzecz wody. Model ochrony zasobów wodnych w formule bezpieczeństwa Unii Europejskiej
czwartek, 20-04-2023, 10:01

Retencja wody jest jednym z instrumentów kształtowania Europejskiego Zielonego Ładu. Nie ma jednak wyznaczonego konkretnego preferowanego modelu retencji. Książka Jarosława Gryza przedstawia właśnie taki model.

Czytelnik będzie w niej mógł znaleźć informacje na temat:

  • uwarunkowań retencji wody w Polsce (np. ekonomiczne skutki suszy),
  • zastosowania metody LEADER w planowaniu strategii ochrony zasobów wody,
  • lokalnego partnerstwa na rzecz wody (np. plan przeciwdziałania niedoborom wody),
  • uniwersalnego, europejskiego modelu lokalnego partnerstwa na rzecz wody,
  • polskiego modelu zarządzania retencją wody w systemie zarządzania kryzysowego.
  • wdrożenia w Polsce powszechnego systemu zaopatrzenia rolnictwa w wodę do produkcji rolnej.
Gatunek: