Powracająca pamięć. O prozie i poezji Jarosława Marka Rymkiewicza

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu biblioteka będzie czynna w nastepujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 8:30-16:30, czwartek - 8:00-12:00. Zapraszamy!

Powracająca pamięć. O prozie i poezji Jarosława Marka Rymkiewicza
czwartek, 20-04-2023, 10:11

W książce Anny Rzymskiej proza i poezja wzajemnie się dopełniają. Związki, jakie zachodzą między nimi, tworzą rodzaj myślowego koła. W jego centrum jest Rymkiewicz eseista; na jego okręgu zaś Rymkiewicz poeta starający się dostrzec niewidzialne centrum. Pisarz ożywia martwe – wydawałoby się – okruchy pamięci kultury śródziemnomorskiej i polskiej, litewskiej i żydowskiej; stają się one żywym materiałem jego pamięci. Rymkiewicz historyk literatury herbu Tuhan poszukuje też mitycznych początków własnego rodu, a także tych rzeczywistych. Odnajduje w literaturze polskiej mickiewiczowskie miejsce – jezioro Świteź, gdzie przedtem – według ballady wieszcza Świtezianka – było miasto rządzone przez Tuhana. Spisuje więc dyskretnie mityczne początki kręgu kultury śródziemnomorskiej, narodu i rodu, z którego się wywodzi.

Gatunek: