Metody numeryczne

 

Metody numeryczne
wtorek, 30-04-2019, 14:53

Metody numeryczne są działem matematyki stosowanej umożliwiającym opracowywanie programów komputerowych do rozwiązywania różnorodnych problemów technicznych, medycznych czy ekonomicznych. W przypadku bardziej złożonych zagadnień dobór odpowiedniej metody wymaga rozległej wiedzy i doświadczenia. Autorzy tego podręcznika przedstawiają wybrane działy metod numerycznych w taki sposób, aby umożliwić Czytelnikowi rozwiązywanie typowych zagadnień, a także przygotować go do samodzielnego opracowywania bardziej wyspecjalizowanych metod. W tym celu omówili:

- metody interpolacyjne i aproksymacyjne,

- całkowanie numeryczne,

- metody rozwiązywania równań liniowych i nieliniowych oraz ich układów,

- obliczanie wartości własnych i wektorów własnych macierzy,

- metody rozwiązywania równań różniczkowych oraz zagadnień brzegowych dla równań różniczkowych cząstkowych.

Gatunek: