Nowości Dział Naukowy

 Ze względu na ograniczenia w świadczeniu usług- MPBP w Dzierżoniowie otwarta jest w godzinach 11-17 od pn-śr,pt oraz 8-12 czw. 

Nowości Dział Naukowy
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna / Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz

poniedziałek, 02-05-2016, 15:37
Przewodnik dla edukatorów zdrowia. Społeczne czynniki warunkujące zdrowie. Promocja zdrowia a praktyka szkolna. Teoretyczne i metodyczne podstawy edukacji zdrowotnej w szkole.
Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce / Dorota Ostrowska, Paweł Jamróz

Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne w Polsce / Dorota Ostrowska, Paweł Jamróz

poniedziałek, 02-05-2016, 15:34
Autorami opracowania są Członkowie Zwyczajni i Honorowi Koła Naukowego `Economy&Society` działającego przy Wydziale Nauk Ekonomicznych w Ostrowi Mazowieckiej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.Rynek ubezpieczeń to jeden z segmentów rynku finansowego. Jest on ściśle związany z pozostałymi ogniwami systemu finansowego....

Mikroekonomia / Bożena Klimczak

poniedziałek, 02-05-2016, 15:08
Nowe wydanie, zaktualizowane i rozszerzone, popularnego podręcznika. Książka przeznaczona dla poznających podstawy mikroekonomii. Układ ćwiczeń odpowiada treści podręcznika B. Klimczak pt. "Mikroekonomia". Każdy z rozdziałów składa się z definicji podstawowych pojęć oraz pytań. W ostatniej części podano odpowiedzi na pytania zawarte w...
95 lat służb policyjnych w Polsce

95 lat służb policyjnych w Polsce

poniedziałek, 02-05-2016, 15:06
Obszerne opracowanie "95 lat służb policyjnych w Polsce" odpowiada na dostrzegane zapotrzebowanie na wiedzę o Policji. (...) Warto zwrócić uwagę na umiejętne połączenie różnych zagadnień, aspektów prawnych i praktycznych (łączących się najczęściej z Policją), socjologicznych i dotyczących ochrony zdrowia funkcjonariuszy oraz ukazania, a także...
Rodzina w kryzysie: studium resocjalizacyjne / Beata Maria Nowak

Rodzina w kryzysie: studium resocjalizacyjne / Beata Maria Nowak

poniedziałek, 02-05-2016, 13:25
Praca Beaty Marii Nowak stanowi bez wątpienia znakomity przykład publikacji, która - zachowując wysoki poziom naukowy - jest i oryginalna i uniwersalna oraz zrozumiała nie tylko dla specjalistów. Może ona stanowić naukowy przewodnik w zakresie teorii rozwoju i sposobów funkcjonowania nowoczesnej rodziny. Autorka w sposób błyskotliwy i erudycyjny,...
nowość wydawnicza

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

poniedziałek, 11-04-2016, 12:48
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju/ red.Anna Skowronek-MielczarekPublikacja ma na celu pokazanie użytecznych narzędzi zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w wymagających i trudnych uwarunkowaniach rynkowych, z jakimi mamy współcześnie do czynienia. Wskazuje, iż oprócz uwarunkowań...
Gatunek:
nowość wydawnicza

Portfel inwestycyjny

poniedziałek, 11-04-2016, 12:41
Portfel inwestycyjny, klasyczny i alternatywny. Metody oceny/ Ostrowska ElżbietaNajnowsze wydanie książki zostało rozszerzone o zagadnienia związane z metodyką oceny portfela dotyczące:    analizy behawioralnej i behawioralnego portfela inwestycyjnego    benchmarków – wielokryterialna klasyfikacja i zastosowanie w...
Gatunek:
nowość wydawnicza

Bezpieczeństwo wewnętrzne

poniedziałek, 11-04-2016, 12:32
Zbigniew Ścibiorek, Bernard Wiśniewski, Rafał Bolesław Kuc, Andrzej DawidczykBezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki Autorzy w zróżnicowany sposób przedstawiają zagadnienia dotyczące możliwych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im. Brak jest opracowania traktującego o bezpieczeństwie wewnętrznym jako przedmiocie badań naukowych i...
Gatunek:
nowość wydawnicza

Zarządzanie logistyką magazynową

poniedziałek, 11-04-2016, 12:24
 "Zarządzanie logistyką magazynową" Gwynne RichardsMagazyny są integralnym ogniwem nowoczesnego łańcucha dostaw. Efektywne zarządzanie nimi jest niezbędnym elementem minimalizacji kosztów i zapewnienia sprawnego działania każdego łańcucha dostaw. Jak to osiągnąć można dowiedzieć się po lekturze "Zarządzanie logistyką magzynową" autorstwa...
Gatunek:
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w dobie globalizacji

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w dobie globalizacji

piątek, 04-03-2016, 14:10
osoba z niepełnosprawnością intelektualną w dobie globalizacji-Małgorzata Łobacz, Aneta PaszkiewiczPodstawowym zagadnieniem niniejszej książki uczyniłyśmy osobę z niepełnosprawnością intelektualną oraz miejsce, jakie zajmuje ona w dzisiejszej rzeczywistości. Zasadniczym celem publikacji jest podjęcie analizy teoretycznej o charakterze pedagogiczno...

Strony