Nowości Dział Naukowy

 

Nowości Dział Naukowy
nowość wydawnicza

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

poniedziałek, 11-04-2016, 12:48
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju/ red.Anna Skowronek-MielczarekPublikacja ma na celu pokazanie użytecznych narzędzi zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem w wymagających i trudnych uwarunkowaniach rynkowych, z jakimi mamy współcześnie do czynienia. Wskazuje, iż oprócz uwarunkowań...
Gatunek:
nowość wydawnicza

Portfel inwestycyjny

poniedziałek, 11-04-2016, 12:41
Portfel inwestycyjny, klasyczny i alternatywny. Metody oceny/ Ostrowska ElżbietaNajnowsze wydanie książki zostało rozszerzone o zagadnienia związane z metodyką oceny portfela dotyczące:    analizy behawioralnej i behawioralnego portfela inwestycyjnego    benchmarków – wielokryterialna klasyfikacja i zastosowanie w...
Gatunek:
nowość wydawnicza

Bezpieczeństwo wewnętrzne

poniedziałek, 11-04-2016, 12:32
Zbigniew Ścibiorek, Bernard Wiśniewski, Rafał Bolesław Kuc, Andrzej DawidczykBezpieczeństwo wewnętrzne. Podręcznik akademicki Autorzy w zróżnicowany sposób przedstawiają zagadnienia dotyczące możliwych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im. Brak jest opracowania traktującego o bezpieczeństwie wewnętrznym jako przedmiocie badań naukowych i...
Gatunek:
nowość wydawnicza

Zarządzanie logistyką magazynową

poniedziałek, 11-04-2016, 12:24
 "Zarządzanie logistyką magazynową" Gwynne RichardsMagazyny są integralnym ogniwem nowoczesnego łańcucha dostaw. Efektywne zarządzanie nimi jest niezbędnym elementem minimalizacji kosztów i zapewnienia sprawnego działania każdego łańcucha dostaw. Jak to osiągnąć można dowiedzieć się po lekturze "Zarządzanie logistyką magzynową" autorstwa...
Gatunek:
Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w dobie globalizacji

Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w dobie globalizacji

piątek, 04-03-2016, 14:10
osoba z niepełnosprawnością intelektualną w dobie globalizacji-Małgorzata Łobacz, Aneta PaszkiewiczPodstawowym zagadnieniem niniejszej książki uczyniłyśmy osobę z niepełnosprawnością intelektualną oraz miejsce, jakie zajmuje ona w dzisiejszej rzeczywistości. Zasadniczym celem publikacji jest podjęcie analizy teoretycznej o charakterze pedagogiczno...
Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie

Metodologia badań w glottodydaktyce. Wprowadzenie

piątek, 04-03-2016, 13:38
Weronika Wilczyńska, Anna Michońska-Stadnik : Metodologia badań w glottodydaktyce.WprowadzenieTo pierwsze w Polsce całościowe wprowadzenie do metodologii badań w glottodydaktyce przydatne będzie zwłaszcza osobom przygotowującym prace magisterskie czy doktorskie ale także np. artykuły i inne opracowania naukowe. Przedstawia szczegółowo główne typy...
Podstawy badań społecznych

Podstawy badań społecznych

piątek, 04-03-2016, 13:34
Podstawy badań społecznych-Earl BabbieNowe, zmienione wydanie najlepszego podręcznika do metodologii badań społecznych!Earl Babbie jasnym i przystępnym językiem wykłada wszystkie zawiłości związane ze stosowaniem zarówno jakościowych, jak i ilościowych metod badawczych.
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

Analiza strategiczna przedsiębiorstwa

piątek, 04-03-2016, 13:30
Analiza strategiczna przedsiębiorstwa- Grażyna Gierszewska, Maria RomanowskaUmiejętne stosowanie metod analizy strategicznej pozwala ocenić szanse przedsiębiorstwa na rynku i przewidzieć czyhające na nie zagrożenia. Dzięki temu można ograniczyć ryzyko błędnych decyzji, aby lepiej sobie radzić na silnie konkurencyjnych rynkach. W podręczniku...
Metodologia badań społecznych

Metodologia badań społecznych

piątek, 04-03-2016, 11:59
Metodologia badań społezcznych-Stefan NowakWznowienie klasycznej pracy omawiającej całościowo problemy metodologii badań społecznych. Stanowi podsumowanie wieloletnich badań i przemyśleń jednego z największych polskich specjalistów w tej dziedzinie, którego dorobek naukowy inspiruje kolejne pokolenia badaczy i teoretyków nauk społecznych. Z czasem...
Podręcznik samodzielnej nauki księgowania

Podręcznik samodzielnej nauki księgowania

piątek, 04-03-2016, 09:16
Podręcznik samodzielnej nauki księgowania. Barbara Gierusz Najczęściej wybierany podręcznik do nauki księgowości.Podręcznik obejmuje podstawy rachunkowości rozszerzone o wybrane zagadnienia szczegółowe wchodzące w zakres rachunkowości finansowej. Część pierwsza przeznaczona jest dla osób studiujących rachunkowość po raz pierwszy ? wprowadza w sam...

Strony