Zarządzanie

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu biblioteka będzie czynna w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 8:30-16:30, czwartek - 8:00-12:00. Zapraszamy!

Zarządzanie

Pracować inaczej. Frederic Laloux

Laloux w fascynujący sposób opisuje historię rozwoju organizacji z punktu widzenia rozwoju ludzkiej świadomości, Opiera się między innymi na teorii integralnej Kena Wilbera, który napisał słowo wstępne do książki. Laloux zbadał 12 firm, które działają na rynku przynajmniej 5 lat i zatrudniają przynajmniej 100 pracowników.

Koncepcje organizacji i metody zarządzania. Możliwości i ograniczenia Stanisława Sokołowska, Agnieszka Krawczyk-Sołtys i inni... Wydawnictwo: Difin

W książce opisano wybrane koncepcje organizacji i metody zarządzania, w tym również te rzadko charakteryzowane w polskojęzycznej literaturze przedmiotu. Zostały one zaprezentowane z uwzględnieniem empirycznych i teoretycznych dokonań przedstawicieli różnych ośrodków akademickich. Przy czym, przyjęto dwa kluczowe cele. Pierwszym było zidentyfikowanie skutków urzeczywistniania oraz stosowania...

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami w warunkach zrównoważonego rozwoju/ red.Anna Skowronek-Mielczarek

Zarządzanie logistyką magazynową

 "Zarządzanie logistyką magazynową" Gwynne Richards
Magazyny są integralnym ogniwem nowoczesnego łańcucha dostaw. Efektywne zarządzanie nimi jest niezbędnym elementem minimalizacji kosztów i zapewnienia sprawnego działania każdego łańcucha dostaw. Jak to osiągnąć można dowiedzieć się po lekturze "Zarządzanie logistyką magzynową" autorstwa Gwynne Richards.

Pages