Nowości Czytelnia

 

Nowości Czytelnia

Białe Legiony przeciwko bolszewikom. Polskie formacje w Rosji 1918–1920

Wednesday, 23-11-2022, 12:47
 Kiedy żołnierze I Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego zostali rozbrojeni przez Niemców, nie oznaczało to końca walk. Kapitulacja Bobrujska nie była  kresem wysiłku żołnierzy polskich rozproszonych w dawnym Imperium Rosyjskim. Wręcz przeciwnie, stanowiła pewien początek.W albumie to punkt wyjścia do rozważań...
Gatunek:

Geohistoria. Rzecz o granicach Polski

Wednesday, 23-11-2022, 12:30
Książka  Stefana Ciska przybliża historię Polski w kontekście geograficznym. Przedstawia zmiany granic państwa polskiego na obszarach poszczególnych krain historycznych na przestrzeni 1000 lat. W wiekach wcześniejszych, kiedy nie stawiano jeszcze słupów granicznych, przynależność terytorialna nie miała takiego znaczenia jak obecnie....
Gatunek:

(Nie)ciągłość. Portugalia w XX wieku od upadku monarchii do Rewolucji Goździków

Wednesday, 23-11-2022, 11:57
Album na ponad 120 nieznanych w Polsce zdjęciach dokumentuje historię Portugalii w XX wieku – od obalenia monarchii i ustanowienia republiki w 1910 roku, poprzez powstanie systemu autorytarnego – tzw. Nowego Państwa pod przywództwem Antonio Salazara w 1933 roku, wojny kolonialne w latach 1931–64, aż po Rewolucję Goździków w 1974 roku, która...
Gatunek:

Dwór polski. Literackie obrazy w prozie XIX i XX wieku

Wednesday, 23-11-2022, 11:16
Jak wyglądały dwory? Kim byli ich mieszkańcy? Czym charakteryzowała się domowa przestrzeń i kto ją tworzył? W jaki sposób pisarze utrwalili ten mikroświat w literaturze?Dwór czy dworek stanowi główne tło wielu polskich utworów literackich z XIX i początku XX wieku. Nie tylko jako dom, w którym prowadzi się bogate życie towarzyskie. Oprócz sfery...
Gatunek:

Moniuszko. Kompendium

Wednesday, 23-11-2022, 09:51
     Publikacja przedstawia osobę i dzieło Moniuszki w możliwie najpełniejszy sposób. Uwzględnia wszystkie ważne aspekty związane z kompozytorem – jego biografię, twórczość i znaczenie. Kompendium składa się z czterech części. Pierwsza z nich to Biografia, czyli syntetyczne ujęcie faktów z życiorysu twórcy oraz rozdział opisujący...
Gatunek:

Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej

Wednesday, 09-11-2022, 14:59
Współczesna administracja to przede wszystkim bezpieczeństwo, opieka zdrowotna, edukacja, organizacja i zapewnienie usług publicznych. Ostatnie lata stawiają przed administracją kolejne wyzwania. Celem tej publikacji jest kompleksowe ukazanie narzędzi organizacji i zarządzania administracją publiczną.
Gatunek:

Wstęp do prawoznawstwa

Wednesday, 09-11-2022, 14:30
Opracowanie zawiera podział na trzy części:poświęconą naukom prawnym,omawiającą prawo pojmowane jako system norm orazprezentującą podstawowe zagadnienia funkcjonowania prawa.W podręczniku omówiono zagadnienia dotyczące m.in.:Podstawowych koncepcji prawa,Wieloznaczności terminu „prawo",Sprawiedliwości jako podstawy wartości prawa,Prawa jako...
Gatunek:

Złote cywilizacje Ameryki

Wednesday, 09-11-2022, 14:10
„Złote cywilizacje Ameryki” to ekscytująca podróż w czasie oraz sposobność poznania kulturowego i materialnego bogactwa prekolumbijskiej Ameryki.Choć złoto fascynowało ludzkość od zawsze, różne kultury traktowały je w różny sposób. Wśród ludów tubylczych prekolumbijskiej Ameryki spotykamy się z niezwykłym stosunkiem do złota i szlachetnych...
Gatunek:

Diagnostyka edukacyjna.

Wednesday, 09-11-2022, 13:53
Książka prezentuje: koncepcję diagnostyki jako nauki o rozpoznawaniu warunków, przebiegu i wynikach uczenia się; główne pojęcia dyscypliny; analizę i ocenę narzędzi diagnozy; metody diagnostyczne oraz wyniki diagnozy osiągnięć ucznia i placówki edukacyjnej oraz poziomu edukacyjnego kraju; ewaluację w edukacji jako pochodną diagnozy; ćwiczenia...
Gatunek:

Od Cortesa do Bolivara. Zarys dziejów wojskowych w hiszpańskiej Ameryce kolonialnej

Wednesday, 09-11-2022, 13:45
Książka Rafała Reicherta przedstawia skomplikowane dzieje walk w Ameryce podczas hiszpańskiej konkwisty i kolonizacji. Autor opisuje przebieg walk Europejczyków z rdzennymi Amerykanami od najwcześniejszych dni ekspansji, jak też funkcjonowania aparatu militarnego na terytorium zamorskim Hiszpanii. Nacisk został położony na konkwistę, kolonizację,...
Gatunek:

Pages