Nowości Czytelnia

 

Nowości Czytelnia

Kultura fizyczna i turystyka w województwie wołyńskim w latach 1921-1939

Tuesday, 30-03-2021, 10:30
Autorzy podjęli temat kultury fizycznej, dotychczas pomijany przez historyków. Efektem ich badań jest wartościowa i nowatorska monografia oparta na szerokiej i niewykorzystanej dotychczas bazie źródłowej. W publikacji odnajdujemy mnóstwo nieznanych wcześniej faktów. W efekcie otrzymujemy w miarę kompletny, interesujący obraz życia sportowego i...
Gatunek:

Prawo miejskie magdeburskie (Ius municipale Magdeburgense) w Polsce XIV-pocz. XVI w. Studium o ewolucji i adaptacji prawa

Friday, 19-03-2021, 16:25
Ius municipale Magdeburgensis w wersji stosowanej na ziemiach polskich nie było, jak dotychczas, przedmiotem analitycznych badań podjętych przez polską naukę historyczno-prawną. Praca wypełnia więc bardzo istotną lukę poznawczą. Cel, jaki postawił sobie Maciej Mikuła, jest bardzo ambitny. Chodzi w istocie o szczegółowy opis i analizę tekstu...
Gatunek:

Warszawa 1944-1945

Friday, 19-03-2021, 13:44
Walki w Warszawie latem 1944 roku, w sensie strategicznym, były jednym z epizodów działań w centralnej części Frontu Wschodniego. Mimo ograniczonego znaczenia militarnego, powstanie warszawskie miało ogromny wpływ na decyzje o charakterze politycznym, a te z kolei przekładały się na działania wojsk na szczeblu strategicznym i operacyjnym.
Gatunek:

Galicyjski Eksodus. Uchodźcy z Galicji podczas I wojny światowej w monarchii Habsburgów

Friday, 19-03-2021, 13:19
  Kamila Ruszały przedstawia zapominane doświadczenie uchodźstwa lat I wojny światowej. Autor dotarł do źródeł austriackich, czeskich, węgierskich, słoweńskich, ukraińskich i polskich, by ukazać sytuację od ucieczki i ewakuacji w poszczególnych latach wojny, poprzez pobyt na uchodźstwie, aż po kwestie powrotów czy pozostania w krajach...
Gatunek:

Awicenna. Księga wiedzy

Thursday, 18-03-2021, 11:43
  Inspiracją dla Awicenny był Arystoteles, którego Metafizykę znał na pamięć zgodnie z erudycyjnymi wymogami swego środowiska. Nie był jednak typowym arabskim erudytą, który kwiecistym językiem odtwarza poglądy poprzedników. Awicenna posługiwał się tonem nadzwyczaj rzeczowym w porównaniu z innymi współczesnymi mu myślicielami, przyjmując...
Gatunek:

Rewolucja husycka

Thursday, 18-03-2021, 11:00
Celem tej pracy nie są dzieje ziem czeskich w wieku husyckim, lecz dzieje rewolucji husyckiej powstałe w oparciu o określoną analizę krytyczną świadectw wszelkiego typu. Stąd też autor František Šmahel  powstrzymuje się od poszukiwania znaczenia tej rewolucji dla historii Czech.
Gatunek:

Mit i znaczenie

Wednesday, 17-03-2021, 15:08
W pięciu wykładach, przygotowanych pierwotnie dla Radia CBC, a następnie wydanych w tomie Mit i znaczenie, Claude Lévi-Strauss zapoznaje czytelnika z owocami swojej wieloletniej pracy naukowej.Wykłady rozpoczyna dyskusja dotycząca historycznego rozłamu między mitologią i nauką. Autor poddaje analizie to, co nazwaliśmy „myśleniem prymitywnym”, a...
Gatunek:

Zbigniew Herbert i poetyka daru

Wednesday, 17-03-2021, 13:06
O twórczości  Herberta wypowiadają się polscy i niepolscy literaturoznawcy. Akcentując poetykę daru, opisują znaczenie  sztuki pisarskiej. Można przypuszczać, że książka, poświęcona jednemu z najważniejszych polskich autorów, starannie skomponowana, wzbogacona reprodukcjami i wyimkami utworów poety, znajdzie odbiorców nie tylko wśród...
Gatunek:

Tadeusz Różewicz Ostatnia wolność

Tuesday, 16-03-2021, 14:15
Ostatnie, niepublikowane wcześniej w książkach utwory, które miały znaleźć się w kolejnym zbiorze autora.Wiersze pisane z perspektywy końca, wiersze o sprawach ostatecznych, o tym, co ważne i najważniejsze. Poeta przybiera w nich pasujący do wieku, pełen wyrozumiałej akceptacji ton kontemplacyjny, żegnając się ze światem w sposób stosowny dla...
Gatunek:

Historia terroryzmu. Od starożytności do Da'isz

Tuesday, 16-03-2021, 11:38
Pierwsza tak ambitna i szeroko zakrojona historia terroryzmu to wyjątkowe dzieło, pozwalające na głęboką analizę samego zjawiska oraz ewolucji jego postrzegania. Autorzy śledzą skrupulatnie wszystkie przejawy i formy terroryzmu na przestrzeni dziejów, od Zelotów i Asasynów, poprzez XIX-wiecznych anarchistów, terror rosyjski w służbie państwa,...
Gatunek:

Pages