NOWOŚCI W ZBIORACH MPBP

   

NOWOŚCI W ZBIORACH MPBP

Wielkie mocarstwa wobec Polski 1919-1945

Tuesday, 17-03-2020, 12:14
Jan Karski opracował dzieje polityki wielkich mocarstw wobec Polski w okresie od I wojny światowej do układu jałtańskiego. Spoglądał na ich działania przez pryzmat strategicznych interesów i skutków, jakie miały dla naszego kraju. Burzył obecny w wielu umysłach „romantyczny” mit o doniosłości znaczenia Polski w Europie, ujawniając wiele...
Gatunek:

Bezpieczeństwo transportu morskiego

Tuesday, 17-03-2020, 12:06
Celem niniejszej książki jest próba holistycznego podejścia do identyfikacji współczesnych zagrożeń występujących w transporcie morskim, analiza czynników determinujących stan bezpieczeństwa oraz wskazanie kompleksowych metod przeciwdziałania zidentyfikowanym i potencjalnym zagrożeniom.
Gatunek:

Mane, tekel, fares. Obrazy Boga w twórczości Tadeusza Różewicza

Tuesday, 17-03-2020, 11:58
Religijne czy też antyreligijne wiersze Różewicza winny być czytane w kontekście znaczeń religii chrześcijańskiej (zasadniczo katolickiej, miejscami protestanckiej), a w szczególności w odniesieniu do symboli biblijnych. Nie ulega bowiem wątpliwości, że biblijne toposy, zdarzenia, postacie, symbole, a także sam język biblijny są tym żywiołem, w...
Gatunek:

Starość w nurcie życia

Tuesday, 17-03-2020, 11:50
Refleksje zawarte w tomie mieszczą się pomiędzy dwoma biegunami nurtu życiowego – społeczno-kulturowym i jednostkowym przeżywaniem starości. Publikacja dotyczy procesów migracyjnych, które coraz częściej wpływają na ludzi starszych i lokują starość w kontekście interakcji globalnych; działań lokalnych, środowiskowych i instytucjonalnych...
Gatunek:

Mikrobiota przewodu pokarmowego

Tuesday, 17-03-2020, 11:38
Unikalna publikacja wszechstronnie przedstawiająca problematykę mikroflory i jej znaczenie w stanie fizjologicznym i w zaburzeniach przewodu pokarmowego. Powszechność stosowania antybiotykoterapii czy środków konserwujących wpływa niszcząco na mikrobiotę organizmu dlatego możliwość korekcji mikrobioty oraz jej odbudowy cieszy się w ostatnim czasie...
Gatunek:

Zaburzenia zachowania psów

Tuesday, 17-03-2020, 11:20
Terapia zaburzeń psychicznych u psa jest podstawową domeną medycyny weterynaryjnej, ponieważ zdrowie fizyczne i psychiczne są nieodłącznie ze sobą związane.Obok tego ustrukturyzowanego modelu diagnostyki i terapii zwrócono uwagę na dwa najistotniejsze elementy w pracy behawioralnej: empatię i kreatywność.W niniejsze książce dzięki przejrzystej...
Gatunek:

Enzymologia. Podstawy

Tuesday, 17-03-2020, 08:53
Książka ta stanowi wprowadzenie do jakże istotnego elementu biochemii, jakim jest nauka o enzymach, ich budowie, sposobach funkcjonowania i konsekwencjach ewentualnych odstępstw od normy. Poznając te zagadnienia łatwiej zrozumieć globalne prawa przyrody, którym wszyscy, bez wyjątku podlegamy.Zgłębianie enzymologii daje podstawy do wykorzystywania...
Gatunek:

Grzyby w budynkach

Tuesday, 17-03-2020, 08:46
Zjawisko zagrzybienia w budownictwie jest poważnym problemem dotykającym zarówno obiekty nowe jak i zabytkowe. Rozwój grzybów stanowi zagrożenie z punktu widzenia strat ekonomicznych i kulturowych, ale głównie jest zagrożeniem dla zdrowia użytkowników. Ważne jest zatem kompleksowe podejście do tego zagadnienia, obejmujące nie tylko charakterystykę...
Gatunek:

Czarne dziury bez tajemnic

Tuesday, 17-03-2020, 08:39
Czarne dziury od dawna fascynują uczonych z powodu ich niezwykłych, fantastycznych wprost własności. Prawa fizyki opisujące ich zachowanie i wpływ na otoczenie są bardziej fascynujące i zdumiewające niż wszystko, co udało się wymyślić autorom książek fantastycznonaukowych. Steven Gubser i Frans Pretorius wyjaśniają je w sposób bardzo przystępny,...
Gatunek:

Dietetyka kliniczna

Tuesday, 17-03-2020, 08:37
Podręcznik stanowi kompendium najnowszej wiedzy z zakresu dietetyki, leczenia żywieniowego i żywienia klinicznego. Autorami są specjaliści różnych dziedzin medycyny i nauk żywieniowych, którzy w przystępny sposób omówili zagadnienia dotyczące fizjologii przewodu pokarmowego oraz kontroli pobierania pokarmów, żywienia w różnych grupach...
Gatunek:

Pages