Klauzula informacyjna

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu biblioteka będzie czynna w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 8:30-16:30, czwartek - 8:00-12:00. Zapraszamy!

Klauzula informacyjna

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

dot. ewidencji czytelników 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Rynek 2, 58-200 Dzierżoniów, reprezentowana przez dyrektora Kamilę Szuszkiewicz-Czekałę.

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Rynek 2, 58-200 Dzierżoniów jest Justyna Strzelczyk-Leśniak, tel. 74 64 64 639, e-mail: jstrzelczyk@mbp.dzierzoniow.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania i ochrony materiałów bibliotecznych należących do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Rynek 2, 58-200 Dzierżoniów lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych (w tym: ewidencji udostępniania zbiorów, kontroli terminowości zwrotów oraz naliczania i kontroli spłaty należności finansowych zgodnie z Regulaminem udostępniania MPBP) na podstawie art. 6 ust 1 pkt A (zgoda). Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Pani/Pana dane osobowe (w tym adres pocztowy, telefon i adres e-mail) mogą być wykorzystane do przekazania informacji o stanie konta czytelnika w zakresie wynikającym z celu przetwarzania opisanym w p.3.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub do momentu złożenia pisemnego wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Sprzeciw oraz wycofanie zgody wobec przetwarzania danych osobowych lub żądanie ich usunięcia będzie skuteczne o ile dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z materiałów bibliotecznych należących do Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Rynek 2, 58-200 Dzierżoniów lub innych bibliotek w przypadku wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

* Regulamin Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego