KLUBY

 

KLUBY
Kolor: 
 

Buongiorno Italia!

W czwartek odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy zapoznali się ze słownictwem dotyczącym członków rodziny oraz włoskim zaimkiem dzierżawczym. Zajęcia zostały urozmaicone ćwiczeniami w celu utrwalenia nabytych umiejętności.

Liga Niezwykłych Umysłów w dzierżoniowskiej Bibliotece .

LNU - Liga Niezwykłych Umysłów (www.lnu.org.pl) to platforma z kursami do nauki programowania w językach C++, Java i SQL – na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Biblioteka otrzymała darmowy dostęp do LNU dla swoich użytkowników w ramach projektu "Koduj_pro”. W październiku odbyły się pierwsze spotkania z młodymi programistami, którzy przystąpili do tego projektu. Początki bywają trudne, ale świetnie sobie poradzili.

Buongiorno Italia!

W czwartek odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy zapoznali się ze słownictwem i zagadnieniami dotyczącymi czasu (godzina, data urodzenia, dni tygodnia, pory roku, miesiące itp.). Zajęcia zostały urozmaicone grą „Bingo”, mającą na celu utrwalenie włoskich liczebników poznanych na poprzednich zajęciach.

Buongiorno Italia!

W czwartek odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy kursu zapoznali się z czasownikami nieregularnymi essere (być) i avere (mieć) oraz liczebnikami głównymi i porządkowymi. W trakcie spotkania słuchacze rozwiązywali ćwiczenia mające na celu utrwalenie przyswojonych informacji.