KLUBY

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

KLUBY
Kolor: 
 

Buongiorno Italia! 2023

27 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy zapoznali się z włoskim przymiotnikiem oraz kolorami. Zajęcia zostały urozmaicone ćwiczeniami ze słuchania oraz prezentacją multimedialną dotyczącą ciekawostek na temat kolorów oraz włoskich gestów.

Buongiorno Italia! 2023

20 kwietnia w naszej blibliotece odbyło się kolejne spotkanie w ramach kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy zapoznali się z włoskim rzeczownikiem oraz z zasadami używania rodzajnika określonego i nieokreślonego. W trakcie spotkania słuchacze rozwiązywali ćwiczenia mające na celu utrwalenie przyswojonych informacji. Podczas spotkania uczestnicy zapoznali się z pojęciem falsi amici, czyli fałszywych przyjaciół.

Buongiorno Italia! 2023

13 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Na zajęciach uczestnicy mieli możliwość wysłuchać krótkiego wykładu na temat historii języka włoskiego oraz zapoznali się z włoskimi regionami. Prowadząca podzieliła się ze słuchaczami licznymi ciekawostkami i spostrzeżeniami na temat Włoch. Zajęcia urozmaicane zostały również ćwiczeniami będącymi powtórką materiału poznanego na pierwszych zajęciach.

Bungiorno Italia 2023

Kolejna edycja kursu podstaw języka włoskiego dla dorosłych już ruszyła! 6 kwietnia odbyły się pierwsze zajęcia, na których słuchacze zostali zapoznani z regulaminem oraz programem zajęć. Uczestnicy nauczyli się podstawowych zwrotów i mieli szansę stworzyć pierwsze mini dialogi. Słuchacze nauczyli się również włoskiego alfabetu oraz zasad poprawnej wymowy. Kursanci chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.

Buongiorno Italia!

9 lutego odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy zapoznały się z podstawowymi zwrotami użytecznymi podczas wizyty u lekarza. Zajęcia zostały urozmaicone ćwiczeniami w grupach w celu utrwalenia nabytych umiejętności. Na specjalną prośbę słuchaczy zostały przygotowane dodatkowe ćwiczenia.

 

Buongiorno Italia!

26 stycznia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy zapoznali z odmianą czasowników regularnych w czasie teraźniejszym (Indicativo Presente). Zajęcia zostały urozmaicone ćwiczeniami gramatycznymi oraz ze słuchania, w celu utrwalenia nabytych umiejętności.

Buongiorno Italia!

5 stycznia odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy zapoznali się ze słownictwem dotyczącym członków rodziny oraz włoskim zaimkiem dzierżawczym. Zajęcia zostały urozmaicone ćwiczeniami w celu utrwalenia nabytych umiejętności.

 

Buongiorno Italia!

29 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy powtórzyli przyswojone na ostatnich zajęciach zagadnienia związane z czasownikami nieregularnymi essere i avere oraz z liczebnikami głównymi. Podczas zajęć dowiedzieli się w jaki sposób zapytać o godzinę, a także jak udzielić odpowiedzi na takie pytanie. Pod koniec lekcji zostało przeprowadzone również ćwiczenie ze słuchania.

Buongiorno Italia!

22 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Słuchacze zapoznali się z podstawowym słownictwem oraz tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. Dowiedzieli się m.in. że we Włoszech bożonarodzeniowa szopka jest ważniejszym elementem świąt niż choinka, a wigilijny wieczór nie może się odbyć bez tradycyjnej gry la tombola.

Pages