KLUBY

 Szanowni Czytelnicy, w dniu 7.04.2023 r. (Wielki Piątek) Biblioteka będzie czynna w godz. 7:00-15:00

 

KLUBY
Kolor: 
 

Buongiorno Italia!

9 lutego odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy zapoznały się z podstawowymi zwrotami użytecznymi podczas wizyty u lekarza. Zajęcia zostały urozmaicone ćwiczeniami w grupach w celu utrwalenia nabytych umiejętności. Na specjalną prośbę słuchaczy zostały przygotowane dodatkowe ćwiczenia.

 

Buongiorno Italia!

26 stycznia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy zapoznali z odmianą czasowników regularnych w czasie teraźniejszym (Indicativo Presente). Zajęcia zostały urozmaicone ćwiczeniami gramatycznymi oraz ze słuchania, w celu utrwalenia nabytych umiejętności.

Buongiorno Italia!

5 stycznia odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy zapoznali się ze słownictwem dotyczącym członków rodziny oraz włoskim zaimkiem dzierżawczym. Zajęcia zostały urozmaicone ćwiczeniami w celu utrwalenia nabytych umiejętności.

 

Buongiorno Italia!

29 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy powtórzyli przyswojone na ostatnich zajęciach zagadnienia związane z czasownikami nieregularnymi essere i avere oraz z liczebnikami głównymi. Podczas zajęć dowiedzieli się w jaki sposób zapytać o godzinę, a także jak udzielić odpowiedzi na takie pytanie. Pod koniec lekcji zostało przeprowadzone również ćwiczenie ze słuchania.

Buongiorno Italia!

22 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Słuchacze zapoznali się z podstawowym słownictwem oraz tradycjami związanymi ze Świętami Bożego Narodzenia. Dowiedzieli się m.in. że we Włoszech bożonarodzeniowa szopka jest ważniejszym elementem świąt niż choinka, a wigilijny wieczór nie może się odbyć bez tradycyjnej gry la tombola.

Buongiorno Italia!

15 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy zapoznali się z czasownikami nieregularnymi essere (być) i avere (mieć)). W trakcie spotkania słuchacze rozwiązywali ćwiczenia mające na celu utrwalenie przyswojonych informacji. Dodatkowe urozmiacenie zajęć stanowiły ćwiczenia ze słuchania.

Buongiorno Italia!

1 grudnia odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy zapoznali się z włoskim przymiotnikiem oraz kolorami. Zajęcia zostały urozmaicone ćwiczeniami ze słuchania oraz prezentacją multimedialną dotyczącą ciekawostek na temat kolorów oraz włoskich gestów.

Buongiorno Italia!

17 listopada odbyło się kolejne spotkanie z kursu podstaw języka włoskiego. Uczestnicy zapoznali się z włoskim przymiotnikiem i powtórzyli informacje dotyczące rzeczownika oraz stosowania rodzajników. Całość zajęć była urozmaicona ćwiczeniami. 

Buongiorno Italia!

10 listopada odbyło się kolejne spotkanie w ramach kursu podstaw języka włoskiego. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiej powtórki dotyczącej zasad wymowy w języku włoskim. Uczestnicy zapoznali się również z włoskim rzeczownikiem oraz z zasadami używania rodzajnika określonego i nieokreślonego. W trakcie spotkania słuchacze rozwiązywali ćwiczenia mające na celu utrwalenie przyswojonych informacji.

Pages