Regulamin - usługi komputerowe

 Zapraszamy na kiermasz książek popularnonaukowych w Filii Biblioteki na os. Różanym.

Regulamin - usługi komputerowe

§ 1 ZASADY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin dotyczy stanowisk komputerowych znajdujących się w Czytelni Głównej, Bibliotece Naukowej i Filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Dzierżoniowie.
1.Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne
2.Warunkiem skorzystania ze stanowisk komputerowych jest:
    a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem,
    b) wylegitymowanie się kartą biblioteczną, w szczególnych przypadkach dowodem tożsamości.
3.Stanowiska komputerowe dostępne są w następujących godzinach:
    a) poniedziałek, wtorek, środa, piątek:9:00 – 17:45
    b)czwartek: 8:00 - 11:45
    c) pierwsza sobota miesiąca:10:00 – 13:45
4.Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę. W przypadku braku osób zainteresowanych lub w szczególnych przypadkach czas ten może zostać wydłużony.
5.Skorzystanie z komputera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez użytkownika na przetworzenie przez Bibliotekę następujących danych: imię i nazwisko, kod kreskowy karty, data urodzenia oraz data i godzina skorzystania z komputera.
6.Pracownicy biblioteki mają prawo kontrolować stanowiska komputerowe.
7.Użytkownik zobowiązany jest poinformować bibliotekarza o uszkodzeniu sprzętu i systemu w chwili zauważenia.
8.Pracownicy biblioteki nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste oraz materiały biblioteczne, które zostały pozostawione bez opieki.
9.Wszystkich użytkowników obowiązuje szatnia.

§ 2 OGRANICZENIA

1.Korzystanie z komputera i Internetu służy celom edukacyjnym i informacyjnym.
2.Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba (w wyjątkowych sytuacjach 2 osoby).
3.Dzieci i młodzież w wieku szkolnym mogą skorzystać z komputerów od godziny 12:30.
4.Użytkownik musi posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika oraz innych wykonywanych czynnościach.
5.Użytkownikowi zabrania się instalowania jakichkolwiek programów, dokonywania zmian w ustawieniach i konfiguracji komputerów oraz samodzielnego przemieszczania sprzętu i dokonywania samodzielnych ,,napraw”.
6.Użytkownik odpowiada finansowo za szkody mechaniczne spowodowane przez siebie. Jeśli użytkownik jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice
lub prawni opiekunowie.
7.Dostęp do Internetu nie może służyć przeglądaniu stron zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, obrażające uczucia lub dobre obyczaje.
8.Zabrania się wykorzystywania komputerów w celach zarobkowych i niezgodnych z prawem.
9.Przy stanowiskach komputerowych nie wolno spożywać posiłków ani napojów oraz używać telefonów komórkowych.
10.Dla komfortu wszystkich użytkowników w bibliotece należy zachować ciszę oraz czystość i porządek w czasie i po zakończeniu korzystania.
11.Bibliotekarz ma prawo do przerwania sesji, jeśli stwierdzi, że użytkownik narusza regulamin lub zachowuje się niewłaściwie.
12.W przypadku stwierdzenia jawnego naruszenia regulaminu użytkownik może zostać pozbawiony prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego na czas określony lub na stałe.
13.W sytuacjach spornych użytkownik ma prawo odwołać się do dyrektora.

§ 3 ODPŁATNOŚĆ

1.Wydruki (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych – t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Opłaty pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem
2.Skany – opłaty pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem.
3.Cennik jest zamieszczony na stronie biblioteki.