Nowości Dział Naukowy

UWAGA !!! Nowe godziny otwarcia BIBLIOTEKI  Wigilia 24-12-2019 7.00 - 12.00Sylwester 31-12-2019 7.00 - 15.00

 

Nowości Dział Naukowy

Zarządzanie kapitałem ludzkim a zaangażowanie pracowników/ Lewicka Dagmara

Thursday, 25-04-2019, 08:24
Z perspektywy docelowej grupy odbiorców (środowisk naukowych, studentów, doktorantów kierunków społecznych i ekonomicznych, przedsiębiorców, menedżerów, konsultantów zarządzania i specjalistów personalnych) moja ogólna ocena monografii jest wysoce pozytywna. Konstrukcja książki, jej treść oraz walory naukowo-poznawcze i praktyczne powodują, że...
Gatunek:
nowe

Pomoc publiczna w gminach

Thursday, 25-04-2019, 08:12
Pomoc publiczna w gminach/ Błaszczyk AgataPomoc publiczna jest zjawiskiem powszechnym w sferze finansów publicznych. Dotyczy każdego przypadku przekazania środków pieniężnych należących do budżetu państwa lub budżetu JST. Całość wzbogacono przykładami oraz orzecznictwem sądowym.  
Gatunek:
Cyfryzacja życia w erze Big Data.

Cyfryzacja życia w erze Big Data.

Monday, 15-04-2019, 15:18
Korzystając ze smartfona, serwisów społecznościowych, poczty elektronicznej czy kart kredytowych pozostawiamy ślady cyfrowe, które podlegają, z wykorzystaniem metod Big Data, analizie na poziomie pojedynczego człowieka, jak i całych społeczeństw. Ten olbrzymi zasób informacji ma ogromny wpływ na nasze życie, prywatność, nowe modele biznesowe...
Gatunek:
Historia bankowości inwestycyjnej.

Historia bankowości inwestycyjnej.

Monday, 15-04-2019, 15:14
Książka ukazuje proces wyłaniania się bankowości inwestycyjnej z sektora bankowego – od czasów starożytnych aż po współczesność. Zawarte zostały informacje na temat przełomowych wydarzeń, procesów które wpłynęły na funkcjonowanie bankowości inwestycyjnej w wybranych krajach świata (głównie USA, Wielka Brytania, Japonia i Polska).
Gatunek:
Samorząd XXI wieku. Problemy trendy rozwiązania.

Samorząd XXI wieku. Problemy trendy rozwiązania.

Monday, 15-04-2019, 15:11
Samorząd lokalny w Polsce wart jest rzeczowych debat i rozważnych reakcji w celu mądrego jego doskonalenia. Książka jest próbą podjęcia takiej analizy, w której uwzględniono skomplikowaną i wielowątkową jego naturę oraz połączono opinie naukowców z poglądami praktyków. Wgląd na krajową problematykę starano się także uzupełnić kontekstem...
Gatunek:
Funkcjonowanie e-biznesu.

Funkcjonowanie e-biznesu.

Monday, 15-04-2019, 15:08
Publikacja jest poświęcona tematyce e-biznesu, jego podstawowym problemom, modelom i strategiom wykorzystywanym przez organizacje prowadzące działalność gospodarczą przez Internet. Zawiera omówienia segmentów e-biznesu, ich zalet, wad oraz kluczowych determinantów funkcjonowania i rozwoju tej gałęzi gospodarki. Dotyczy zagadnień związanych z...
Gatunek:
Wolni od stresu. Jak nauka pomaga uodpornić się na stres.

Wolni od stresu. Jak nauka pomaga uodpornić się na stres.

Monday, 15-04-2019, 15:05
Sieciowość jest obecnie jedną z najważniejszych właściwości gospodarki. Wiedza o sieciach gospodarczych jest zatem niezbędna do zrozumienia zjawisk gospodarczych w każdej skali. Sieć stała się dziś też sposobem konkurowania, co przejawia się w obiegowym stwierdzeniu ?konkurują nie przedsiębiorstwa, ale ich sieci?.Autorzy książki ? pracownicy i...
Gatunek:
Sieci w gospodarce.

Sieci w gospodarce.

Monday, 15-04-2019, 15:00
Sieciowość jest obecnie jedną z najważniejszych właściwości gospodarki. Wiedza o sieciach gospodarczych jest zatem niezbędna do zrozumienia zjawisk gospodarczych w każdej skali. Sieć stała się dziś też sposobem konkurowania, co przejawia się w obiegowym stwierdzeniu ?konkurują nie przedsiębiorstwa, ale ich sieci?.Autorzy książki ? pracownicy i...
Gatunek:
Czwarta rewolucja przemysłowa.

Czwarta rewolucja przemysłowa.

Monday, 15-04-2019, 14:57
Klaus Schwab, światowej sławy ekonomista, założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego, uważa, że chociaż czwarta rewolucja przemysłowa pod względem skali, zakresu i złożoności jest odmienna od wszystkiego, z czym dotąd mieliśmy do czynienia, to ciągle jeszcze mamy szansę wpływać na jej przebieg.Ta rewolucja, zdaniem Autora, w sposób...
Gatunek:
Smog. Konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza.

Smog. Konsekwencje zdrowotne zanieczyszczeń powietrza.

Monday, 15-04-2019, 14:54
Zespół wybitnych specjalistów udowadnia powiązanie pomiędzy jakością powietrza, a występowaniem chorób układu oddechowego, OUN, krążenia, odpornościowego. W szczegółowy sposób zostały wytłumaczone mity związane ze smogiem, zasady i metody monitorowania zanieczyszczeń oraz możliwości ograniczenia ekspozycji indywidualnej. Uwzględnione zostały...
Gatunek:

Pages