Nowości Czytelnia

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Nowości Czytelnia

Zabiegi inwazyjne w medycynie estetycznej i chirurgii plastycznej - regulacje prawne

Friday, 17-11-2023, 15:00
Prezentowana publikacja to krytyczna analiza istoty i zakresu zabiegów medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej w relacji do ich legalności w świetle polskiego prawa. Jest to pierwsza próba kompleksowego opracowania nierozpoznanej dotąd bliżej problematyki prawnej związanej z zabiegami inwazyjnymi mającymi na celu poprawę urody.W książce...
Gatunek:

Przewodnik po żydowskim Dolnym Śląsku. Region wałbrzyski

Friday, 17-11-2023, 14:50
Książka opowiada  o powojennym świecie żydowskim, który dziś już nie istnieje, a który w latach 40. - 50. XX wieku był wyjątkowością na wielką skalę. Ta niezwykłej treści i urody monografia zabierze Państwa w podróż do samego serca dziedzictwa żydowskiego i  będzie  wiodła po odnalezionych przez autorów śladach obecności Żydów na...
Gatunek:

Dokumenty zbrodni wołyńskiej

Friday, 17-11-2023, 14:45
Wydane przez IPN dokumenty zbrodni wołyńskiej, stanowiące przedmiot niniejszej edycji źródłowej, pochodzą ze zbioru przechowanego przez Urszulę Szumską. Jest to zbiór o szczególnej wartości, ponieważ został wytworzony przez działaczy Komitetu Ziem Wschodnich bezpośrednio po fali mordów na Wołyniu. Ma on formę zeznań, które w większości zostały...
Gatunek:

Polacy na Białorusi od Powstania Styczniowego do XXI wieku. Kościół katolicki

Friday, 17-11-2023, 14:31
Prezentowane materiały odzwierciedlają działalność Kościoła katolickiego na terenie Białorusi w różnych epokach historycznych. Autorzy pokazali rolę Kościoła w życiu publicznym i jego relacji ze strukturami państwowymi oraz  opis stosunków polsko-białoruskich. 
Gatunek:

Wizerunek wiedźmy w piśmiennictwie staropolskim XVI i XVII wieku

Friday, 17-11-2023, 14:23
        Tematyka czarownic jest dość często rozpatrywana przez historyków, antropologów i kulturoznawców. Do tej pory znacznie mniej uwagi poświęcali jej badacze literatury. Książka Sabiny Kowalczyk jest pierwszą na polskim rynku literaturoznawczą monografią w pełni poświęconą konstruktowi czarownicy w tekstach I...
Gatunek:

Ziemia Przymierza. Geografia i archeologia biblijna w zarysie

Friday, 17-11-2023, 14:08
Książka ukazuje Bliski Wschód w ujęciu fizycznym i historycznym. Monografia nie ogranicza się tylko do Palestyny, ale opisuje Żyzny Półksiężyc, Azję Mniejszą, Grecję, Rzym.
Gatunek:

Prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne Zarys wykładu

Friday, 10-11-2023, 15:32
W podręczniku omówione zostały regulacje zawarte w dwóch aktach prawnych – ustawie z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i ustawie z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne – normujących problematykę postępowań prowadzonych w przypadku niewypłacalności bądź zagrożenia niewypłacalnością przedsiębiorców i innych podmiotów objętych ich zakresem...

Polska literatura obozowa

Friday, 10-11-2023, 14:03
Prezentowana monografia poszerza granice polskiej literatury obozowej – zrazu ograniczanej do literatury lagrowej (dotyczącej niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady), do której dodano z czasem literaturę łagrową (odnoszącą się do obozów sowieckich, zwłaszcza obozów pracy przymusowej).Rozdziały książki poświęcone...
Gatunek:

Biofarmacja

Friday, 10-11-2023, 13:59
W publikacji omówiono m.in.:• czynniki fizjologiczne i patofizjologiczne wpływające na losy leku w ustroju• podstawowe informacje farmakokinetyczne• właściwości biofarmaceutyczne leków, w zależności od formy i drogi podania• czynniki wpływające na siłę i czas działania terapeutycznego• cechy fizykochemiczne substancji leczniczych: szybkość...
Gatunek:

Logistyka akcji ratowniczych

Friday, 10-11-2023, 13:52
Zasadniczym zadaniem prezentowanej publikacji jest zapewnienie jednolitej interpretacji definicji, pojęć i terminów z zakresu logistyki akcji ratowniczych stosowanych w praktyce dydaktycznej na studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne. Jest ono przeznaczone dla nauczycieli akademickich oraz...
Gatunek:

Pages