Nowości Czytelnia

 

Nowości Czytelnia

Zabytkowe dworce w Polsce. 21 najpiękniejszych obiektów

Friday, 24-05-2019, 15:20
Książka prezentuje 21 najpiękniejszych obiektów z całego kraju. Staranne opisy przybliżają historię każdego z nich, prezentując interesujące informacje architektoniczne, oraz zaskakujące ciekawostki. Wszystkie oprawione zostały wyjątkowymi fotografiami zarówno współczesnymi, jak i tymi sprzed lat, które oddają urok tych szczególnych budowli.
Gatunek:

Rada Główna Opiekuńcza w latach 1918-1921

Friday, 24-05-2019, 14:03
Długotrwała wojna przyniosła duże spustoszenia na części ziem polskich. W znacznym stopniu uległa zniszczeniu infrastruktura: domy, gospo­darstwa rolne, zakłady rzemieślnicze i przemysłowe, drogi i mosty; nie obsiano części pól, co skutkowało niemożnością zaspokojenia podsta­wowych potrzeb ludności. Po odzyskaniu przez Polskę...
Gatunek:

Afazjologia

Thursday, 23-05-2019, 14:30
Praca Marii Pąchalskiej podejmuje zagadnienia związane z zaburzeniami organizacji funkcji w korze mózgowej zwanymi afazją, problematykę zjawisk afatycznych, struktury procesu terapeutycznego oraz metody rehabilitacyjne, w tym także nowatorskie, autorskie programy rehabilitacyjne.
Gatunek:

Jonasz w brzuchu wieloryba. Czesław Miłosz wobec nowoczesności

Thursday, 23-05-2019, 14:16
Starotestamentowa opowieść o proroku Jonaszu połkniętym przez morskiego potwora, do której Czesław Miłosz nawiązywał w Ziemi Ulro, doskonale obrazuje problematyczność jego własnej sytuacji poznawczej – aktywnego uczestnika dziejów nowoczesnych, a zarazem ich świadka czy sędziego. Miłosz to poeta nieustannie skoncentrowany na tym, by wypowiedzieć,...
Gatunek:

Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939-1941

Thursday, 23-05-2019, 14:02
Sowiecki system okupacyjny – oprócz terroru – w dużym stopniu opierał się na działaniach określanych mianem sowietyzacji. Ważnym elementem kreującym nową rzeczywistość była propaganda. Do jej podstawowych narzędzi należała fotografia, którą rozpowszechniano w gazetach, czasopismach oraz na ulotkach. Głównym kierunkiem działania propagandy...
Gatunek:

Niewidzialny Dolny Śląsk. Pałace, których już nie zobaczysz

Tuesday, 21-05-2019, 14:08
  Dolny Śląsk to jeden z najpiękniejszych regionów Europy Środkowej. Nieoceniona w tym zasługa zamków, pałaców i dworów, które w takiej obfitości już nigdzie w Polsce nie występują. Majestat Książa, Czochy czy Kliczkowa jest zwierciadłem, w którym lubimy się przeglądać. Z zachwytem i beztroską, zwykle nieświadomi jak wielki, ziejący...
Gatunek:

Bazylika w Strzegomiu. Gotycki pomnik historii

Tuesday, 21-05-2019, 13:16
Książka Tomasza Mikołajczaka jest syntetyczną monografią jednego z najwspanialszych gotyckich kościołów na terenie Dolnego Śląska, a także Polski, jakim jest bazylika Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu.
Gatunek:

Wieś miasteczko miasto. Średniowieczne osadnictwo w dorzeczu górnej i środkowej Oławy

Tuesday, 21-05-2019, 12:42
 Praca Dagmary Adamskiej  to studium średniowiecznego osadnictwa w dorzeczu górnej i środkowej Oławy, a zatem obszaru południowo-wschodniego (Dolnego) Śląska. Jest to teren z trzema niewielkimi miastami – Strzelinem, Ziębicami i Wiązowem, które leżą w nieznacznym od siebie oddaleniu. Rzeka Oława – oś bogatego systemu hydrologicznego –...
Gatunek:

Dostęp do informacji publicznej w instytucjach kultury

Monday, 20-05-2019, 14:23
Kompleksowe opracowanie zagadnienia związanego z uprawnieniami i obowiązkami instytucji kultury z perspektywy przepisów regulujących dostęp do informacji publicznej. Szczególny nacisk położony został na udostępnienie informacji publicznej na wniosek, ponieważ w tym zakresie pojawiają się największe problemy, których efektem są często przegrane...
Gatunek:

O sztuce istnienia. Terapeutyczne aspekty psychoanalizy

Monday, 20-05-2019, 14:18
Książka jest cennym uzupełnieniem rozważań ze znanego dzieła Ericha Fromma Mieć lub być. Prezentuje możliwości i sposoby osiągania przez człowieka autentycznego poczucia istnienia; świadomego rozumowania i kochania oraz produktywnego działania. Autor krytykuje fałszywe ścieżki zdobywania świadomości oraz orientację ku posiadaniu. Sens istnienia...
Gatunek:

Pages