Nowości Czytelnia

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu biblioteka będzie czynna w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 8:30-16:30, czwartek - 8:00-12:00. Zapraszamy!

Nowości Czytelnia

Mechanika budowli

Friday, 18-12-2015, 11:43
Mechanika budowli jest nauką o metodach obliczeń dotyczących wytrzymałości, sztywności i stateczności konstrukcji budowlanych jako całości.Podręcznik wprowadza w problematykę analizy statycznej i dynamicznej inżynierskich konstrukcji budowlanych na przykładach układów prętowych (belek prostych, belek złożonych, ram, łuków, kratownic i cięgien)....
Gatunek:

Anatomia i histogeneza roślin naczyniowych. Organy wegetatywne

Friday, 18-12-2015, 11:42
Bardzo oczekiwane nowe wydanie podręcznika z zakresu budowy roślin naczyniowych (anatomia, histologia i morfologia) tym razem w jednym tomie! Autor ograniczył tematykę do organów wegetatywnych. Układ książki został zmieniony, a treść uwzględnia najnowsze osiągnięcia uzyskane metodami biologii molekularnej w badaniach roślin modelowych, ale...
Gatunek:

Osteoporoza. Problem interdyscyplinarny

Friday, 18-12-2015, 11:40
W siedemnastu rozdziałach wybitni naukowcy przedstawili wiedzę o interdyscyplinarnym charakterze osteoporozy. Monografia odzwierciedla holistyczne spojrzenie na organizm człowieka, który nie składa się z poszczególnych narządów, ale stanowi jedną całość.Lekarzom praktykom poświęcono rozdziały dotyczące diagnostyki osteoporozy oraz złamań....
Gatunek:

Postępowanie przedszpitalne w obrażeniach ciała

Friday, 18-12-2015, 11:39
Oczekiwana I część książki z medycyny ratunkowej przygotowana przez znanych i cenionych autorów. W książce opisano najważniejsze zagadnienia dotyczące postępowania na miejscu zdarzenia, w czasie transportu oraz przekazywania pacjenta zespołowi urazowemu SOR. Każdy z rozdziałów napisany jest według schematu: wprowadzenie, procedury postępowania,...
Gatunek:

Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Komentarz

Friday, 18-12-2015, 11:38
Publikacja to pierwszy na rynku wydawniczym komentarz stanowiący użyteczną pomoc przy stosowaniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Ustawa reguluje zasady postępowania organów właściwych do wykonywania zadań z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów, a także udzielania zezwoleń, gwarancji...
Gatunek:

Lotnicy polscy w Bitwie o Anglię

Friday, 18-12-2015, 11:35
"Bitwa o Anglię - to całość intensywnych przygotowań obronnych oraz bezpośrednich walk lotnictwa brytyjskiego z hitlerowską Luftwaffe od 10 lipca do 31 października 1940 r. Działania Luftwaffe wynikały z dyrektywy nr 16, podpisanej 16 lipca 1940 r. przez Adolfa Hitlera, a szczegółowo sprecyzowane zostały w dyrektywie z 1 sierpnia 1940 r.Dzięki...
Gatunek:

Polityka zdrowotna

Friday, 18-12-2015, 11:32
Polityka zdrowotna w najszerszym ujęciu jest formą aktywności ludzkiej, której celem jest tworzenie, zachowanie oraz poprawa ogólnych zasad życia.Siatka pojęciowa związana ze zdrowiem i polityką jest niezwykle szeroka. Stosowane są m.in. takie pojęcia, jak: polityka ochrony zdrowia, polityka zdrowotna, system zdrowotny, system ochrony zdrowia,...
Gatunek:

Toksykologia Środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne

Friday, 18-12-2015, 11:32
Nowoczesny podręcznik poświęcony zagadnieniom toksykologicznym w chemii i biochemii. Poprowadzony w nim wykład rozpoczyna się od przedstawienia podstaw z zakresu chemii ogólnej i organicznej, a także chemii środowiskowej i biochemii, niezbędnych do zrozumienia prezentowanych tematów związanych z toksykologią. Dalej autor przechodzi do zagadnień...
Gatunek:

Metrologia

Friday, 18-12-2015, 11:25
Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z metrologii – dziedziny wiedzy towarzyszącej człowiekowi od dawna, zarówno w życiu codziennym, jak i w procesach wytwarzania wszelkich dóbr. Różne urządzenia pomiarowe są zainstalowane w domach i samochodach, spotyka się je w sklepach i na stacjach benzynowych. Szczególną rolę odgrywają pomiary w...
Gatunek:

Podręcznik koordynatora wolontariatu hospicyjnego

Friday, 18-12-2015, 11:23
Ośrodek paliatywno-hospicyjny to miejsce współpracy różnych specjalistów: lekarzy, pielęgniarek, psychologów, duchownych, pracowników socjalnych, fizjoterapeutów i terapeutów zajęciowych, farmaceutów, dietetyków czy urzędników zajmujących się finansami. Wszystkie wymienione specjalności mogą być wspierane przez ochotników, pod warunkiem...
Gatunek:

Pages