Nowości Czytelnia

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu biblioteka będzie czynna w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 8:30-16:30, czwartek - 8:00-12:00. Zapraszamy!

Nowości Czytelnia

Nowoczesna kosmetologia. T. 2 Kosmetyki, zabiegi, suplementy

Wednesday, 09-12-2015, 12:01
owoczesna kosmetologia. T. 2W jaki sposób pielęgnować urodę, aby równocześnie skutecznie dbać o zdrowie i dobre samopoczucie? Jak osiągnąć pożądany i długotrwały efekt kosmetyczny?Naukowo potwierdzone odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w dwutomowym kompendium nowoczesnej kosmetologii, stworzonym dla kosmetyczek, studentów kosmetologii i...
Gatunek:

Systemy krajobrazowe Struktura – funkcjonowanie – planowanie

Wednesday, 09-12-2015, 11:59
Podręcznik łączy wiedzę z zakresu geografii krajobrazu, ekologii krajobrazu, architektury krajobrazu oraz planowania przestrzennego i stanowi syntezę wiadomości o strukturze, funkcjonowaniu i metodach planowania systemów krajobrazowych. Książka ma także na celu wypracowanie nowych elementów ogólnej teorii systemów krajobrazowych, a niezwykłą jej...
Gatunek:

Morze Śródziemne Porty i największe atrakcje w ich sąsiedztwie

Wednesday, 09-12-2015, 11:58
Morze Śródziemne Porty i największe atrakcje w ich sąsiedztwieRuszaj w świat z National Geographic!Morze Śródziemne. Porty i największe atrakcje w ich sąsiedztwieGibraltar, Hiszpania, Francja, Monako, Włochy, Malta, Chorwacja, Grecja i TurcjaKażdego dnia eksperci National Geographic przemierzają świat, zgłębiając kulturę i dzieje odwiedzanych...
Gatunek:

Rumunia oraz Mołdawia Mozaika w żywych kolorach

Wednesday, 09-12-2015, 11:56
Rumunia oraz Mołdawia Mozaika w żywych kolorachRumunia to barwna mozaika kultur, tradycji i narodowości, wciąż jeszcze nie dość odkryta. Różnorodność atrakcji turystycznych przyprawia tu o zawrót głowy: zamki Włada Palownika, kolorowe bukowińskie klasztory, warowne kościoły saskie, orientalne zabytki Dobrudży, polskie wsie na Bukowinie i czeskie w...
Gatunek:

Mosty ruchome

Wednesday, 09-12-2015, 11:48
W książce pokazano najnowsze, wybrane rozwiązania światowe najrozmaitszych mostów ruchomych, w tym mosty: obrotowe, typu żurawiowego, podnoszone, o konstrukcji nośnej z ruchomym pylonem, przewozowe i pływające. Starano się pokazać jak największą liczbę mostów zlokalizowanych w Polsce.Autorzy, ograniczając się do spraw związanych z konstrukcją...
Gatunek:

Atlas historii Żydów polskich

Tuesday, 24-11-2015, 10:46
Atlas historii Żydów w Polsce jest pierwszą tego typu książką wszechstronnie ukazującą dzieje ludności żydowskiej na ziemiach polskich od przybycia do naszego kraju pierwszych Żydów po dzień dzisiejszy. Nowatorstwo książki polega m.in. na tym, że obok narracji za pomocą tekstu równorzędną rolę pełnią mapy, diagramy i wykresy. Zostały bowiem...
Gatunek:

Iran 1925–2014. Od Pahlawich do Rouhaniego

Tuesday, 24-11-2015, 10:44
Autor przedstawia historię Persji/Iranu w latach 1925–2014, zarówno w okresie rządów dynastii Pahlawich, jak i późniejszej rewolucji islamskiej i jej wpływu na współczesne państwo irańskie. Ciekawie omawia takie kwestie jak: przejęcie władzy przez dynastię Pahlawich, projekt reform Mohammada Mosaddegha, brytyjsko-amerykański zamach stanu i jego...
Gatunek:

Windykacja polubowna i przymusowa. Proces, rynek, wycena wierzytelności

Tuesday, 24-11-2015, 10:38
Rynek windykacyjny w Polsce jest jeszcze mało zbadany, mimo że działa na nim wiele podmiotów, a skuteczność odzyskiwania należności jest jednym z podstawowych czynników warunkujących utrzymanie płynności finansowej przez wierzycieli. W książce dokonano charakterystyki całego procesu windykacji w podziale na poszczególne etapy,...
Gatunek:

Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw

Tuesday, 24-11-2015, 10:36
Prezentowana praca stanowi próbę omówienia skuteczności środków teleinformatycznych jako instrumentów polityki zagranicznej państw. W przeprowadzonej analizie, biorącej pod uwagę zarówno aspekty rywalizacji, jak i współpracy rządów w cyberprzestrzeni, wykorzystano elementy teorii polityki zagranicznej. W rozprawie omówiono przede wszystkim istotę...
Gatunek:

Attyla i hunowie IV-V wiek. Ekspansja barbarzyńskich nomadów

Tuesday, 24-11-2015, 10:34
Co zdecydowało o niezwykłych sukcesach militarnych Hunów w Europie IV i V wieku?Jak wyglądały zmieniające się sojusze walczących stron: Hunów, plemion germańskich i cesarstwa rzymskiego?Jak powstrzymano ekspansję Attyli?Niezwyciężony Attyla, barbarzyński wódz Hunów, zadał liczne klęski plemionom germańskim i bezpośrednio zagrażając cesarstwu...
Gatunek:

Pages