Nowości Czytelnia

 

Nowości Czytelnia

Miłosz jak świat

piątek, 11-12-2020, 12:53
Książka Jana Błońskiego gromadzi pisane na przestrzeni wielu lat studia, eseje, analizy i szkice o twórczości Czesława Miłosza. Autor sytuuje poezję i eseistykę Miłosza w najważniejszych dla niej kontekstach, a przede wszystkim z niezrównaną przenikliwością interpretuje jej głębokie sensy i kształt artystyczny, zawartą w niej wizję świata,...
Gatunek:

Chwała Rzymu

czwartek, 03-12-2020, 13:53
Książka jest pasjonującą i rzetelną, pod względem historycznym, opowieścią o kształtowaniu się potęgi Imperium Rzymskiego oraz o przyczynach jego upadku. Dzieje Rzymu pełne są pouczających przykładów ważnych także dla współczesnego człowieka. Bo choć czasy się zmieniają, pewne mechanizmy historyczne pozostają niezmienne, a echa wydarzeń z odległej...
Gatunek:

Embriologia

czwartek, 03-12-2020, 10:37
Autor profesor Hieronim Bartel przedstawił  najnowsze informacje dotyczące embriologii człowieka, wśród których nie zabrakło również ostatnich osiągnięć biologii molekularnej oraz genetyki. Czytelnik znajdzie tu również wiadomości z zakresu wad wrodzonych, czynników determinujących ich powstawanie, a także może zapoznać się z zagadnieniami...
Gatunek:

Pan Tadeusz - poemat metafizyczny

wtorek, 01-12-2020, 15:27
Pół wieku po książkach Kazimierza Wyki („Pan Tadeusz”. Studia o poemacie oraz „Pan Tadeusz”. Studia o tekście) polscy czytelnicy otrzymują nową, znakomitą monografię Mickiewiczowskiego eposu. Trzeba jeszcze zapytać, o jakiej metafizyce myślimy. O fundamentach, które stworzył Arystoteles, a dla myśli chrześcijańskiej przystosował Tomasz z Akwinu? A...
Gatunek:

Kresowa Atlantyda.Historia i mitologia miast kresowych. Tom 15 Wilno

poniedziałek, 30-11-2020, 14:44
W XV tomie Kresowej Atlantydy Stanisław Sławomir Nicieja zawędrował na drugi biegun Kresów. Jeśli Lwów miasto o wyjątkowym znaczeniu w kulturze polskiej możemy uznać za biegun południowy, to Wilno o podobnej pozycji w polskiej historii możemy nazwać biegunem północnym. Pomiędzy tymi dwoma metaforycznymi biegunami zamknięte są dzieje polskich...
Gatunek:

Bioanalityka w nauce i życiu. Nowe wyzwania w bioanalizie klinicznej i ocenie naturalnych surowców leczniczych

czwartek, 26-11-2020, 14:21
Bioanalityka, to interdyscyplinarna dziedzina wiedzy, która stanowi szybko rozwijający się obecnie dział chemii analitycznej.Pierwszy tom składa się z dwóch części:Część A Bioanaliza jako źródło informacji dla diagnostyki, terapii medycznej i dla celów sądowychCZĘŚĆ B Surowce naturalne jako źródło substancji biologicznie aktywnychPublikacja...
Gatunek:

Chorwacja. Dzieje, kultura, idee

czwartek, 26-11-2020, 13:10
Pierwsza od uzyskania niepodległości przez Chorwację synteza historii i kultury tego kraju napisana z myślą o polskich czytelnikach. Opowieść o dziejach Chorwatów od wędrówki nad Adriatyk po spełnienie marzenia o własnym państwie o swoich na swoim.Dzisiejsza Chorwacja odpowiada krainom historycznym, które przez wieki były częścią różnych...
Gatunek:

Profilaktyka zdrowotna narządu wzroku

czwartek, 26-11-2020, 12:23
Publikacja Janusza Czajkowskiego omawia następujące zagadnienia: krótkowzroczność i jej profilaktykę, zespół suchego oka a zespół oka komputerowego u młodzieży, smartfon a narząd wzroku, promieniowanie ultrafioletowe i smog – ich wpływ na oczy, bezpieczeństwo prowadzenia samochodu po zmroku, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, profilaktykę...
Gatunek:

Fitoremediacja. Potencjał roślin do oczyszczania środowiska

czwartek, 26-11-2020, 10:40
Fitoremediacja to słowo utworzone z greckiego przedrostka fito, oznaczającego roślinę i łacińskiego remedium - "oczyszczenie" lub "przywrócenie". Termin ten odnosi się do różnorodnego zestawu technologii, które wykorzystują rośliny - występujące w naturze lub modyfikowane genetycznie - do degradacji, ekstrakcji, magazynowania lub unieruchamiania...

Psychologia stresu

czwartek, 26-11-2020, 10:26
Irena Heszen, ceniony ekspert w dziedzinie psychologii stresu, prowadzi nas przez krytyczny przegląd teorii stresu, analizę procesu radzenia sobie, jego efektywności, kosztów i konsekwencji. Przybliża kwestionariuszowe i alternatywne metody badania tych zagadnień a także nowe wątki teoretyczne w badaniach nad stresem i radzeniem sobie.
Gatunek:

Strony