Historia opowiedziana. Polacy z Kresów Wschodnich na ziemi dzierżoniowskiej

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu biblioteka będzie czynna w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 8:30-16:30, czwartek - 8:00-12:00. Zapraszamy!

Historia opowiedziana. Polacy z Kresów Wschodnich na ziemi dzierżoniowskiej
Thursday, 06-06-2024, 08:27

Fundacja Forum Dialogu Między Kulturami wraz z instytucjami partnerskimi: Stowarzyszeniem Kresowian w Dzierżoniowie, Dzierżoniowskim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Miejskim Dzierżoniowa oraz Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Dzierżoniowie realizuje projekt pod nazwą „Historia opowiedziana. Polacy z Kresów Wschodnich na ziemi dzierżoniowskiej”, który zakłada przeprowadzenie warsztatów oral history dla młodzieży, nagrywanie wspomnień żyjących jeszcze Kresowian bądź potomków rodzin kresowych mieszkających na ziemi dzierżoniowskiej, pozyskiwanie i digitalizowanie archiwaliów z prywatnych zbiorów, rozbudowanie serwisu Archiwum Kresowe, przygotowanie wydawnictwa albumowego, wystawy kresowej fotografii portretowej oraz przedstawienia z udziałem młodzieży zrealizowanego na kanwie zebranych relacji. Zakończenie działań projektowych przewidziano na listopad 2025 roku.