Bioanalityka w nauce i życiu. Tom 2. Nowe strategie analityczne i rozwiązania aparaturowe

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Bioanalityka w nauce i życiu. Tom 2. Nowe strategie analityczne i rozwiązania aparaturowe
Tuesday, 19-01-2021, 13:06

  Książka ta jest opracowaniem zbiorowym, w którym znakomici specjaliści z różnych ośrodków naukowych i badawczych w Polsce przedstawili – potencjał, aplikacje kliniczne i środowiskowe oraz perspektywy dalszego rozwoju bioanalityki.

Drugi tom składa się z dwóch części:

  • CZĘŚĆ C Nowe rozwiązania metodyczne i aparaturowe w bioanalityce
  • CZĘŚĆ D Metody analityczne w biomonitoringu 
Gatunek: