Nowości Dział Naukowy

 Zapraszamy na kiermasz książek popularnonaukowych w Filii Biblioteki na os. Różanym.

Nowości Dział Naukowy
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej

Friday, 13-11-2015, 16:12
Seria "Twoje Prawo" zawiera:    hasła w nawiasach kwadratowych,    przypisy z opisem poszczególnych zmian,    indeks rzeczowy,    pogrubienie ostatnich zmian.
Gatunek:
Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego

Friday, 13-11-2015, 16:09
Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście w życie umieszczono w...
Gatunek:
Kodeks wyborczy

Kodeks wyborczy

Friday, 13-11-2015, 16:03
Prezentowany Czytelnikom komentarz, autorstwa wybitnego specjalisty w tej dziedzinie, prof. dr hab. Bogusława Banaszaka dotyczy nowego uregulowania o charakterze kodeksowym w polskim systemie prawnym – Kodeksu wyborczego z 5.1.2011r., który zastąpił obowiązujące dotychczas trzy ordynacje wyborcze, ustawę o wyborze prezydenta RP i ustawę o...
Gatunek:
Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych

Friday, 13-11-2015, 15:52
Publikacja zawiera tekst ustawy - Kodeks spółek handlowych wraz z wykazami aktów zmieniających i wykonujących tę ustawę. W książce zamieszczono także skorowidz przedmiotowy ułatwiający odnalezienie poszczególnych instytucji. Artykuły Kodeksu zostały opatrzone tytułami objaśniającymi ich sens - zaakcentowano je kolorowym tłem. Schematy...
Gatunek:
Podstawy nauki o organizacji

Podstawy nauki o organizacji

Friday, 13-11-2015, 15:45
W książce zawarto wiedzę o przedsiębiorstwie jako organizacji gospodar­czej. Przedstawiono w niej wiele pojęć, klasyfikacji i elementów teorii, sta­nowiących podstawę nauki o przedsiębiorstwie. ...
Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie

Friday, 13-11-2015, 15:30
Autor dostarcza czytelnikowi zweryfikowaną, zaawansowaną wiedzę w dziedzinie zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie. Dzięki tej książce czytelnicy poznają metody budowania strategii przedsiębiorstwa oraz zasady ich wyboru. Oprócz podstawowych wiadomości prezentuje nowe koncepcje zarządzania strategicznego, które są odpowiedzią na wzrost...
Kodeks karny

Kodeks karny

Friday, 13-11-2015, 15:09
 Książka zawiera zbiór najważniejszych ustaw z prawa karnego materialnego. Adresowana jest do prawników oraz studentów prawa, dla których znajomość obowiązujących przepisów stanowi warunek prawidłowego wykonywaniazawodu. Kolejne wydania publikacji uwzględniają najnowsze zmiany, przez co zapewniają bieżącą znajomość prawa.Całość publikacji...
Gatunek:
Kalifat terroru Samuel Laurent

Kalifat terroru

Tuesday, 03-11-2015, 11:47
Szczegółowe studium jednej z najgroźniejszych organizacji terrorystycznych na świecie – Państwa Islamskiego. Podejmuje temat nowego wymiaru zorganizowanego ekstremizmu. Samozwańczy kalifat, powstały na terytorium Iraku i Syrii, szerzący terror nie tylko wśród społeczeństw Zachodu, lecz również wśród swoich pobratymców. Francuski dziennikarz...
Gatunek:
Karbala okładka książki

KARBALA

Tuesday, 03-11-2015, 11:39
Karbala. To zdarzyło się naprawdę. Pierwsza książka o utajnionej wojnie Polaków. To relacja uczestników dramatycznych zdarzeń w Iraku. To także hołd oddany odwadze polskich żołnierzy.Najpierw błędy popełnili politycy, potem generałowie. W efekcie zwykli żołnierze znaleźli się w bagnie. By ocalić życie, musieli wznieść się na wyżyny bohaterstwa....
Gatunek:
Motywowanie w organizacjach publicznych.

Motywowanie w organizacjach publicznych.

Friday, 23-10-2015, 10:50
Książka składa się z pięciu rozdziałów. Obejmują one nie tylko kwestie dotyczące motywowania, które rozpatruję na kanwie ogólnych warunków funkcjonowania współczesnych organizacji. Trudno bowiem byłoby przedstawiać zagadnienia z obszaru motywowania bez ukazania różnorodnych uwarunkowańrzutujących na to, co ma miejsce w organizacji, także...
Gatunek:

Pages