Nowości Czytelnia

 

Nowości Czytelnia

Wojny macedońskie

Wojny, jakie toczyli Antygonidzi, Filip V i jego syn Perseus, z Republiką Rzymską doprowadziły do unicestwienia starożytnego królestwa Makedonów. Na polach pod Kynoskefalaj i Pydną zderzyły się dwa różne wojska, stosujące odmienne sposoby walki – najeżony długimi włóczniami walec falangi, zwarty jak kamienny mur, i elastyczna szachownica rzymskich manipułów. Zwyciężyli brutalni, sprawni w rabunku i potężniejsi Rzymianie.

Zamek Chojnik. Skarby, afery i propaganda PRL

Szymon Wrzesiński przedstawia dzieje górskiej warowni położonej w Sobieszowie, będącym dzielnicą Jeleniej Góry. Zamek po pożarze nie został odbudowany i stanowi malowniczą ruinę z pięknym widokiem na okolicę, po wojnie w warowni odkryto skrytkę Gunthera Grundmanna ; wiele zdjęć oraz rycin.

Zygmunt Krasiński. Życie czy literatura?

Dotychczasowa tradycja interpretowania utworów romantyka jest tradycją niepełną, cząstkową, często świadomie pomijającą wiele tekstów literackich poety.

Automobil w pędzie. Studia o futuryzmie i futurystach

Książka Pawła Grafa „Automobil w pędzie. Studia o futuryzmie i futurystach” ukazuje się dokładnie w stulecie debiutu polskich futurystów na arenie literackiej.

Otwierać milicja! O powieści kryminalnej w PRL

Historia powieści kryminalnej w Polsce Ludowej zdaje się wciągać bardziej niż niejeden kryminał napisany w komunistycznym czterdziestopięcioleciu.

Więcej niż słowa

Składające się na książkę eseje poświęcone pięciu wybitnym współczesnym polskim pisarzom Witoldowi Gombrowiczowi, Tadeuszowi Różewiczowi, Mironowi Białoszewskiemu, Rafałowi Wojaczkowi i Marcinowi Świetlickiemu łączy problematyka relacji między rzeczywistością empiryczną a literaturą, ujęta w perspektywie jednostkowego doświadczenia podmiotowego.

Hotelarstwo. Usługi. Zarządzanie. Procesy koncentracji

Książka profesora Józefa Sali składa się z ośmiu rozdziałów. W rozdziale 1 scharakteryzowano istotę hotelarstwa, kryteria klasyfikacji hoteli oraz rolę hotelarstwa w obsłudze ruchu turystycznego. W rozdziale 2 zaprezentowano podstawowe rodzaje współczesnej turystycznej bazy noclegowej. Rozdział 3 prezentuje składniki głównej, cząstkowej usługi hotelowej, tj. usługi zakwaterowania. Kolejny rozdział przedstawia m.in.

Prawo dla ratowników medycznych

Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze aspekty prawne wykonywania zawodu ratownika medycznego w Polsce.

Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej. Studium kryminologiczne

 Dagmara Woźniakowska- Fajst podejmuje temat uporczywego nękania (stalkingu) oraz innych form prześladowania emocjonalnego (mobbingu, bullyingu i molestowania seksualnego). Prezentuje wyniki ogólnopolskich, reprezentatywnych badań aktowych dotyczących stalkingu.

Pages