Oczyszczanie wody. Zasoby, wymagania, ocena jakości i monitoring.

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że Dział Dziecięcy Filii posiada nowy numer telefonu: 507 770 859

Oczyszczanie wody. Zasoby, wymagania, ocena jakości i monitoring.
Thursday, 20-10-2022, 14:02

W tym 1. tomie Autorzy omawiają aspekty dotyczące:

- składu wód podziemnych i powierzchniowych

- metod monitoringu i sterowania procesami oczyszczania wody

- korozji w środowisku wodnym

- wtórnego zanieczyszczenia wody w systemie dystrybucji, a także

- oceny ryzyka związanego ze spożyciem wody.