Zastosowania innowacyjnych technologii informatycznych

Szanowni Czytelnicy! Uprzejmie informujemy, że w lipcu i sierpniu biblioteka będzie czynna w następujących godzinach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek - 8:30-16:30, czwartek - 8:00-12:00. Zapraszamy!

Zastosowania innowacyjnych technologii informatycznych
Wednesday, 21-02-2024, 13:29

Autorom książki przyświecał cel pokazania Czytelnikom rzeczywistych zastosowań innowacyjnych technologii informatycznych. 

W rozdziale 1 skupiono się na zagadnieniach dotyczących chmur obliczeniowych. W rozdziale 2 poddano analizie zagadnienia sztucznej inteligencji. Rozdział 3 dotyczy tematyki łańcuchów bloków –  znanych powszechnie jako blockchain. Tematyce mobilnego internetu poświęcono rozdział 4, rozdział 5 zaś – przedstawieniu technologii AR. Rozważania na temat rozszerzonej rzeczywistości implikują niejako kontekst VR, któremu poświęcono analizy w rozdziale 6. Ostatni rozdział książki został poświęcony tematyce rozpoznawania mowy ludzkiej. W końcowym fragmencie książki autorzy przedstawili prognozowane przez nich trendy i kierunki rozwoju w zakresie innowacyjnych technologii informatycznych.

Gatunek: