Historia najnowsza Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej

 

Historia najnowsza Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
Friday, 05-06-2020, 15:41

Dwieście lat historii Bliskiego Wschodu to okres obfitujący w wydarzenia – często burzliwe. Przez region przetoczyły się dwie wojny światowe. Po I wojnie światowej został on rozczłonkowany przez wielkie mocarstwa na nowe jednostki polityczne. Po II wojnie mocarstwa wciągnęły Bliski Wschód do zimnej wojny. Nie ominęły go także kolejne fale globalizacji. Jednocześnie większością państw regionu wstrząsnęły wydarzenia związane z wewnętrzną dynamiką rozwoju. Zamachy, przewroty, rewolucje i modernizacja to codzienność Bliskiego Wschodu w XX wieku. Który z tych procesów pozostawił najtrwalszy ślad w historii politycznej regionu? Odpowiedzi na te pytania poszukuje w książce Jerzy Zdanowski, profesor nauk humanistycznych, historyk i arabista.

Gatunek: