Zbigniew Herbert i poetyka daru

Zbigniew Herbert i poetyka daru
Wednesday, 17-03-2021, 13:06

O twórczości  Herberta wypowiadają się polscy i niepolscy literaturoznawcy. Akcentując poetykę daru, opisują znaczenie  sztuki pisarskiej. Można przypuszczać, że książka, poświęcona jednemu z najważniejszych polskich autorów, starannie skomponowana, wzbogacona reprodukcjami i wyimkami utworów poety, znajdzie odbiorców nie tylko wśród badaczy literatury współczesnej, ale też w kręgu czytelników spoza środowiska akademickiego, zainteresowanych twórczością Zbigniewa Herberta. 

Gatunek: