Rewolucja husycka

 

Rewolucja husycka
Thursday, 18-03-2021, 11:00

Celem tej pracy nie są dzieje ziem czeskich w wieku husyckim, lecz dzieje rewolucji husyckiej powstałe w oparciu o określoną analizę krytyczną świadectw wszelkiego typu. Stąd też autor 

František Šmahel  powstrzymuje się od poszukiwania znaczenia tej rewolucji dla historii Czech.

Gatunek: